FELHÍVÁS AZ AVAR ÉS KERTI HULLADÉK ÉGETÉS SZABÁLYAINAK BETARTÁSÁRA

Felhívjuk a Tisztelt Lakosság figyelmét, hogy Tar Község közigazgatási területén nincs lehetőség  avar és kerti hulladék égetésére!

A parlament által 2020 nyarán elfogadott módosítás értelmében 2021. január elsejétől országszerte tilos az avarégetés és a kerti hulladék égetése. Ennek megfelelően Tar Község Önkormányzatánál is  hatályon kívül lett helyezve az erre vonatkozó rendelet.

TEHÁT A KÖRNYEZET VÉDELMÉNEK ÁLTALÁNOS SZABÁLYAIRÓL SZÓLÓ 1995. ÉVI LIII. TÖRVÉNY ALAPJÁN A ZÖLDHULLADÉK ÉGETÉSE ORSZÁGOSAN TILOS!!!

Az adott cikk linkje: https://www.tarkozseg.hu/?p=3709

Hulladékszállítási tájékoztatás

Mai napon a többszöri telefonos megkeresésre az NHSZ Mátra Hulladékkezelő Nonprofit KFT a múlthete elmaradt szelektív és zöldhulladék szállítással kapcsolatosan a következő tájékoztatást kaptuk e-mailen:

„Tisztelt Önkormányzat!

Sajnálatos módon a mai napon nem tudjuk pótolni a szelektív és zöldhulladékot. Július 1-el a Mol alá tartozunk igy körülményesebb és bonyolultabb lett minden. A következő szállítási napokon (amikor a szelektívet és a zöldhulladékot szállítjuk) fogjuk, és csak akkor tudjuk pótolni ez elmaradásokat.

Megértésüket köszönjük.”

 

Az adott cikk linkje: https://www.tarkozseg.hu/?p=3701

Szelektív- és zöldhulladék szállítás kimaradása

Tájékoztatjuk a Tisztelt lakosságot, az NHSZ Mátra Hulladékkezelő Nonprofit Kft-vel történt egyeztetés alapján, hogy a héten esedékes szerdai zöldhulladék és csütörtöki szelektívhulladék szállítás részleges kimaradása előreláthatólag jövő hét szerdán 2023. július 5-én lesz bepótolva.

Azok az ingatlan tulajdonosai, akik nem kaptak cserezsákot ahonnan megtörtént a szállítás jövő hét szerdát követően az Önkormányzatnál tudják kérni.

Köszönjük a türelmet és megértést!

Az adott cikk linkje: https://www.tarkozseg.hu/?p=3699

Hulladékszállítással kapcsolatos felhívás

Ezúton szeretném tájékoztatni, hogy 2023. július 1-jét követően az NHSZ Észak-KOM Nonprofit Kft. -ezúton, mint alvállalkozó az NHSZ Mátra Hulladékkezelő Nonprofit Kft. is- a MOHU MOL Hulladékgazdálkodási Zrt. irányítása alá kerül.

Ennek következtében járatmódosításokat kellett eszközölnünk, néhány járat az eddigiektől eltérően jelenhet meg az ingatlan előtt. Ezért kérjük, hogy tájékoztassák a lakosságot, hogy a jövőben fokozottabban figyeljenek az edények kihelyezésének időpontjára, ami reggel 6 óra.

NHSZ Mátra Hulladékkezelő Nonprofit Kft.

Az adott cikk linkje: https://www.tarkozseg.hu/?p=3696

Térségi rendezvények LEADER Együttműködés jegyében Szurdokpüspökiben

LEADER Együttműködés

A Szurdokpüspöki Tiszta Életért Egyesület a Jakabi Közösségi Ház energetikai korszerűsítését valósította meg a VP6-19.2.1.-18-6-17 kódszámú „Közösségi célú beruházások támogatása” helyi felhívás támogatásával. Az Egyesület és Tar Község Önkormányzata, mint Együttműködő Felek számára kiemelt jelentőséggel bír Szurdokpüspöki és Tar települések közösségi életének szervezése, a települési Nógradikumok, hagyományok, népszokások felelevenítése, megőrzése, rendezvényeken történő bemutatása. Az együttműködés célja, hogy a településeken a kulturális és közösségi programok szélesebb körben terjesztésre kerüljenek, a helyi civil szervezetek és a lakosság megismerkedhessen, bekapcsolódhasson és részt vehessen a körjegyzőségben lévő másik település közösségi életébe.

Projektbeszámoló, Együttműködő Partnerek (letölthető tájékoztató)

Térségi rendezvények LEADER Együttműködés jegyében:

Szurdokpüspöki:

XV. Libafesztivál – 2023.08.12.

 

Hanák Kolos Emléknap – 2023.10.08.

Hanák 100 Emléktúra – 2023.12.09.

SANCTUM – 2024.04.05.

 

Utolsó módosítás dátuma: 2024.03.28.

Az adott cikk linkje: https://www.tarkozseg.hu/?p=3932

Katonai toborzási tájékoztatók

Toborzással kapcsolatos letölthető tájékoztatók:

Katonai Pálya népszerűsítés Szolnoktól

Tájékoztató Önkéntes Katonai Szolgálatra jelentkezésről

Önkéntes Területvédelmi Tartalékos szolgálat tájékoztató 2023.

Szerződéses szolgálatforma tájékoztató 2023.

 

 

Az adott cikk linkje: https://www.tarkozseg.hu/?p=3655

GONDOSÓRA 65 éven felüli állampolgároknak

Magyarország Kormánya elkötelezett abban, hogy a családokat megerősítse azzal is, hogy az otthonukban elő idős hozzátartozóik biztonságérzetét növelje. A magyar családokban az idős emberek lehetőség szerint saját otthonukban szeretnének élni, ehhez pedig olyan segítségre van szükségük, amely biztonságérzetüket növeli, közösségi kötödéseiket erősíti. Ezért indítottuk el 2022-ben a Gondosóra programot, amely a digitális idősgondozás mérföldköve.

 
Bár hasonló rászorultsági, vagy üzleti alapú jelzőeszköz létezik már, de egyetlen európai országban sincs a Gondosórához hasonló, alanyi jogon járó, minden 65 éven felüli állampolgárt megillető, ingyenes jelzőeszköz, amelyhez az országban mindenhonnan elérhető diszpécserszolgálat tartozik.

 

Magyarországon a következő négy évben épül ki a 65 éven felüli állampolgároknak alanyi jogon járó program, amelyben a csuklóra rögzíthető, vagy nyakba akasztható Gondosórához 0-24 órában elérhető diszpécserszolgálat tartozik. Ezzel a lehetőséggel csaknem 1,5 millió idős honfitársunk életébe hozunk biztonságot. Jelenleg már csaknem 30 ezer 65 éven felüli magyar állampolgár használja szerte az országban a Gondosórát!

 

A tavaly sikeresen regisztráltaknak februárban elkezdődik a jelzőeszközök házhozszállitása.

 

Mindazok, akik most igényelnek új eszközt a www.gondosora.hu oldalon, ök néhány hónapon belül megkaphatják Gondosórájukat.

A programól további tájékoztató, valamint információ a www.gondosora.hu oldalon, vagy a 06 1 445-0080 telefonszámon érhető el.

Az adott cikk linkje: https://www.tarkozseg.hu/?p=3652

Tájékoztató családi fogyasztói közösségekre vonatkozó kedvezmények érvényesítéséhez szükséges hatósági bizonyítvány kiadásához

Általános tájékoztató

Az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet (továbbiakban: OTÉK) 1. számú melléklet 95. pontja értelmében:

Önálló rendeltetési egység: meghatározott rendeltetés céljára önmagában alkalmas helyiség vagy helyiségcsoport, amelynek a szabadból vagy az épületen belüli közös közlekedőből nyíló önálló bejárata van.

Az OTÉK 105. §   (1) bekezdés szerinti lakás rendeltetési egység:

olyan huzamos tartózkodás céljára szolgáló önálló rendeltetési egység, melynek lakóhelyiségeit (lakószoba, étkező stb.), főzőhelyiségeit (konyha, főzőfülke), egészségügyi helyiségeit (fürdőszoba, mosdó, zuhanyozó, WC), közlekedő helyiségeit (előszoba, előtér, belépő, szélfogó, közlekedő, folyosó) és tároló helyiségeit (kamra, gardrób, lomkamra, háztartási helyiség stb.) úgy kell kialakítani, hogy azok együttesen tegyék lehetővé  

  1. a) a pihenést (az alvást) és az otthoni tevékenységek folytatását,
  2. b) a főzést, mosogatást és az étkezést,
  3. c) a tisztálkodást, a mosást, az illemhely-használatot,
  4. d) az életvitelhez szükséges anyagok és tárgyak tárolását tervezési program szerint (pl. élelmiszer-tárolás, hűtőszekrény elhelyezési lehetősége, mosás céljára szolgáló berendezés, ruhanemű, lakáskarbantartás eszközeinek, egyéb szerszámoknak és sporteszközöknek az elhelyezése).

A 345/2022. (IX. 9.) Korm. rendelet rendelkezései értelmében:

A R. 7/A. § (6) bek. alapján „a lakossági fogyasztó nyújtja be a hatósági bizonyítványt az egyetemes szolgáltató részére.

A bizonyítvány kiállítására az ügyfél nyilatkozata alapján kerül sor.

Ha az egyetemes szolgáltató azt észleli, hogy az ingatlan lakás rendeltetési egységeinek száma nem egyezik meg a hatósági bizonyítványban foglaltakkal, ezt hatósági ellenőrzés lefolytatása érdekében az eljáró hatóság felé jelzi.

Ha a fentiek alapján indult eljárás azzal az eredménnyel zárul, hogy a felhasználó jogosulatlanul vette igénybe a kedvezményes többletmennyiséget a bejelentett és a tényleges lakás rendeltetési egységek különbözete vonatkozásában, úgy a jogosulatlanul igénybe vett kedvezménnyel elszámolt földgáz mennyiséget a versenypiaci költségeket tükröző ár másfélszeresének megfelelő egységáron kell a felhasználóval elszámolni.

Ügyfelek adatainak felvétele az Európai Parlament és Tanács a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályos kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) szóló 2016/679. sz. rendeletben (GDPR) továbbá az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben foglaltakra figyelemmel történt.

A hatósági bizonyítvány iránti kérelem benyújtható:

  • Szurdokpüspöki Közös Önkormányzati Hivatal Tari Kirendeltség (3070 Tar, Szondy György út 92)
  • Az elektronikus ügyintézés az alábbi címen lehetséges: Hivatali kapu neve: Szurdokpüspöki Közös Önkormányzati Hivatal, Hivatalai kapu rövid neve: PMHSZP; KRID azonosítója: 109178990

 

Hatósági bizonyítvány kiadása iránti kérelem nyomtatvány letöltése, Microsoft Word formátumban

Hatósági bizonyítvány kiadása iránti kérelem nyomtatvány letöltése, Adobe PDF formátumban

Az adott cikk linkje: https://www.tarkozseg.hu/?p=3595

Szüreti felvonulás 2022.

Az adott cikk linkje: https://www.tarkozseg.hu/?p=3588

Falunapi programok 2022.

Az adott cikk linkje: https://www.tarkozseg.hu/?p=3585

Megszakítás