I. FOKOZATÚ VÍZKORLÁTOZÁS A HASZNOSI ELLÁTÁSI KÖRZET ÉRINTETT TELEPÜLÉSEIN

Tisztelt Felhasználók!

Az extrém csapadékhiányra, illetve a hőség miatt várható jelentős fogyasztásnövekedésre tekintettel, az ÉRV. Északmagyarországi Regionális Vízművek Zrt. a település egyeztetett, hatályos vízkorlátozási tervében foglaltak alapján, hivatkozással a vonatkozó jogszabályi előírásra is, kérte egyes települések önkormányzatait, hogy az ivóvízfogyasztási korlátozó intézkedések I. fokozatának bevezetéséről gondoskodjanak annak érdekében, hogy az ivóvízellátás továbbra is folyamatosan biztosított legyen.

Az érintett települések:

Pásztó, Pásztó-Mátrakeresztes, Pásztó-Hasznos, Tar, Jobbágyi, Szurdokpüspöki, Kisbágyon, Ecseg, Csécse, Kozárd, Buják, Bér, Cserhátszentiván, Bokor, Kutasó, Alsótold, Felsőtold, Garáb, Szirák, Egyházasdengeleg, Erdőkürt, Erdőtarcsa, Héhalom, Kálló, Mátraszőlős, Palotás, Szarvasgede

Felhívjuk a Tisztelt Felhasználók figyelmét, hogy I. korlátozási fokozatban

  • Tilos a kertek, parkok tömlős és árasztásos locsolása, a gépkocsik tömlős mosása.
  • Tilos a házi medencék, gyűjtő tartályok ivóvízzel történő töltése.
  • Az üzemi fogyasztók (évi 10 000 m3-nél nagyobb vízmennyiséget felhasználók) – a ki-emelt intézmények kivételével – napi ivóvíz-vételezésüket 10 %-kal kötelesek csökkenteni.
  • Az üzemi fogyasztó kategóriába nem tartozó közületek, és intézmények – a kiemelt intézményeket kivéve – fogyasztása az előző év tárgyhavi fogyasztást nem haladhatja meg.
  • Közutak locsolása, mosása tilos.

Kérjük, hogy a korlátozási előírásokban foglaltak mellett az egyéb tevékenységek körében is körültekintően, takarékosan gazdálkodjanak az ivóvízzel, hogy az ellátás biztonsága minél tovább fenntartható legyen.

Természetesen Társaságunk is igyekszik mindent megtenni az ellátásbiztonság fenntartása érdekében, kiemelt figyelmet fordítva az esetleges hálózati meghibásodások javításának gyorsaságára, illetve szükség szerint az ivóvízellátás alternatív módontörténő biztosítására.

Együttműködésüket ezúton is köszönjük!

Tisztelettel: ÉRV. Zrt.

Az adott cikk linkje: https://www.tarkozseg.hu/?p=3523

KÍMÉLJÜK KÖZÖSEN VÍZBÁZISAINKAT! Az ÉRV. Zrt. tájékoztató levele a tudatos vízfelhasználásról

TISZTELT FELHASZNÁLÓK!

Az ellátásbiztonság fenntartása érdekében lehetőség szerint kerüljék el az egyidejű, nagy mennyiségű vízvételezést, mint az öntözés és a medencetöltés.

A kánikulai időszakban tapasztalható növekvő ivóvízfelhasználásnak kis része a közvetlen lakossági ivóvízcélú felhasználás, a közműves ivóvíz döntő hányadának felhasználása háztartási és öntözési célú.

Locsolás céljából lehetőség szerint gyűjtött esővizet használjanak, és ahőségriasztás időtartama alatt lehetőség szerint szüneteltessék a locsolást, gépjárműmosást, házi úszómedence-töltést a közműves ivóvízellátó rendszerből, és javasolt az érintett időszakban a kommunális ivóvízrendszerre kapcsolt automata locsolóberendezések leállítása is.

Együttműködésüket valamennyi Felhasználó ellátásbiztonsága érdekében ezúton is köszönjük!

Társaságunk a vízbázisok kímélete érdekében általános figyelemfelhívó tájékoztatást is közzétett honlapján.

https://www.ervzrt.hu/lakossagi-tajekoztatok/egy-csepp-figyelem-mert-minden-csepp-szamit/

TISZTELETTEL: ÉRV. ZRT.

Az adott cikk linkje: https://www.tarkozseg.hu/?p=3520

Pásztói hulladékudvarra történő lakossági beszállítás

Értesítjük a Tisztelt Lakosságot!

Egy hosszú folyamat lezárása kapcsán sikerült elérni, hogy 2022. március 1. követően a tari lakcímmel rendelkező ingatlantulajdonosok is igénybe tudják venni a  VGÜ Nonprofit Kft. által üzemeltetett Pásztói Hulladékudvar szolgáltatásait.

Köszönjük a lakosság türelmét!!!

A hulladékudvar adatai:

A volt állatvásártér területén (a volt Palóc csárda mellet) (Tar HRSZ  018/2.)

Nyitva tartás:

Hétfő zárva
Kedd zárva
Szerda 07.00 – 13.00
Csütörtök zárva
Péntek 07.00 – 13.00
Szombat páratlan héten 07.00 – 12.00
Vasárnap zárva

 

Hulladékudvarok üzemeltetése és a hulladék átadásának rendje

A lakossági hulladékudvarok működésének célja a háztartásokban keletkező nem veszélyes és
veszélyes hulladékok elkülönített gyűjtésének biztosítására.

A Hulladékudvarokba a közszolgáltatási területen ingatlannal rendelkező természetes személy
ingatlanhasználók szállíthatják be hulladékaikat térítésmentesen az alábbiak szerint:
• veszélyesnek nem minősülő hulladékot évente 1000 kg mennyiségig;
• veszélyes hulladékból évente 100 kg-ot (ide tartoznak a veszélyes anyagokat tartalmazó,
kiselejtezett elektromos és elektronikus berendezések is);
• zöld hulladékot 1000 kg évente (vágott fű, lomb, nyesedék, stb.);
• valamint a termékként tovább nem használható, személyautó gumiabroncsból évente 8 dbot.

A beszállítások rendje:
• személyi igazolvány és a lakcímet igazoló hatósági igazolvány bemutatásával, a
magánszemély igazolja, hogy a közszolgáltatási területen lakik, illetve
• a 2012. évi CLXXXV. törvény 39. § (2) szerint igazolja, hogy a hulladékgazdálkodási
közszolgáltatási díjat a koordináló szerv részére megfizette (pl. befizetett csekk bemutatása).
• Társasházak, lakásszövetkezetek ingatlanhasználói a közszolgáltatási díj megfizetését az
aktuális közös költség megfizetésének igazolásával (amely történhet erről szóló készpénzátutalási megbízás, átutalást igazoló tranzakciós bizonylat, valamint ha ezek egyike sem áll
valamilyen okból rendelkezésre, a közös képviselő e minőségben, az Ön nevére szóló
igazolás kiállításával) történhet, természetesen lakcímkártya és személyi igazolvány
egyidejű bemutatásával.
A hulladékok hulladékudvarokba történő szállításáról, illetve az átadandó hulladéknak a kijelölt
gyűjtőedényben történő elhelyezéséről a hulladékbirtokos magánszemély a hulladékudvar
kezelőjének utasítása szerint saját maga köteles gondoskodni.
Amennyiben a beszállított hulladék nincs szétválogatva vagy a beszállító nem hajlandó
szétválogatni, úgy a hulladékok átvétele megtagadásra kerül

Az adott cikk linkje: https://www.tarkozseg.hu/?p=3450

Csatornázást megelőző állapotfelvételi munkák – tájékoztatás

Ezúton hívjuk fel figyelmüket, hogy településükön hamarosan kezdetét veszi a szennyvíz csatorna építési beruházás, ennek kapcsán számítani kell rá, hogy a településeken megjelennek a Penta Kft. megbízásából hivatásos fotós, videós kollégák, akik a kötelezően elvégzendő állapotfelvételeket kell rögzítsék, úgy mint utak, járdák, hidak, épületek, kerítések, utcabútorok, árkok, parkok, középületek állapotának rögzítése és dokumentálása. A későbbiekben számítani kell majd hasonló módon lőszermentesítési vizsgálatokat végző tűzszerész kollégákra (műszeres felszíni vizsgálatok), továbbá esetlegesen régészekre is.

Együttműködésüket, türelmüket ezúton is Köszönjük!

Penta Általános Építőipari Kft.
2100 Gödöllő, Kenyérgyári út 1/E.
Tel.: +36-28/529-050
Fax: +36-28/529-070
E-mail: iroda@pentakft.hu

Az adott cikk linkje: https://www.tarkozseg.hu/?p=3448

Áldott, békés Karácsonyi ünneplést kívánunk!

Tar Község Önkormányzata és a Képviselő-testület nevében minden kedves lakosnak kívánok Áldott, békés Karácsonyi ünneplést, melyhez egy kis műsorral járultak hozzá az alábbi intézmények és civil szervezetek.

 

Ezúton is köszönjük a felkészülésre szánt idejüket és munkájukat!!!

Itt ragadom meg az alkalmat, hogy az idei évben felajánlott két karácsonyfát, amik a faluközpontot díszítik megköszönjem Széles Editnek és Görőcs Gyulának és családjának.

 

Turopoli Zsolt
polgármester 

 

Az adott cikk linkje: https://www.tarkozseg.hu/?p=3425

Tar Roma Nemzetiségi Önkormányzat Közmeghallgatás

Az adott cikk linkje: https://www.tarkozseg.hu/?p=3372

KÖZMEGHALLGATÁS

MEGHÍVÓ

Tájékoztatom Tar község lakosságát, hogy  Tar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló  2011. évi CLXXXIX törvény 54. §-a alapján

2021. november 18-án 17.00 órai kezdettel

közmeghallgatást

tart.

Helye: Szurdokpüspöki Közös Önkormányzati Hivatal Tari Kirendeltségének Tanácsterme
(3073 Tar, Szondy György út 92.)

Tar 2021. november 9.

                                                          

Tisztelettel:

                                                                                             

Turopoli Zsolt

polgármester

 

Az adott cikk linkje: https://www.tarkozseg.hu/?p=3370

ADVENTI KONCERT

Az adott cikk linkje: https://www.tarkozseg.hu/?p=3363

Dr. Tuzson János emléknap 2021.

Az adott cikk linkje: https://www.tarkozseg.hu/?p=3351

Méhészeti települési zárlat

 

 

Az adott cikk linkje: https://www.tarkozseg.hu/?p=3346

Megszakítás