EBÖSSZEÍRÁS

FELHÍVÁS

TAR KÖZSÉG KÖZIGAZGATÁSI TERÜLETÉN TÖRTÉNŐ EBÖSSZEÍRÁSRA

ebosszeiro_adatlap_2024

Tisztelt Ebtartók!

Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény 42/B.§ (1) bekezdése alapján Tar Község Önkormányzata ebrendészeti feladatainak ellátása érdekében, illetve a veszettség elleni oltás járványvédelmi vonatkozásaira tekintettel Tar község területén 2024. július 5-től – 2024. augusztus 30-ig terjedő időszakban Tar község közigazgatási területén tartott ebek vonatkozásábanebösszeírást végez. Az eb tulajdonosa/tartója az ebösszeíráskor köteles a törvényben előírt adatokat a települési önkormányzat rendelkezésére bocsátani. Az ebösszeírás önbevallásos módszerrel történik.

Az ebtartóknak ebenként egy, a hivatkozott jogszabályban meghatározott adattartalmú adatlapot „Ebösszeíró adatlap” kell kitölteni és azt (azokat) az önkormányzathoz visszajuttatni. Egy darab adatlapot az Önkormányzat minden háztartás részére eljuttat, további adatlapok beszerzése az ebtulajdonos/ebtartó kötelessége. Azok 2024. július 05. napjától kezdődően folyamatosan beszerezhetők Tar Község Önkormányzatának titkárságán /3073 Tar, Szondy György út 92./, valamint letölthető a www.tarkozseg.hu honlapról.

A kitöltéssel kapcsolatos tájékoztatást hivatali időben személyesen a Önkormányzati Hivatal titkárságán (hétfő, péntek 7:30-12:00; szerda 12:30:00-16:00), illetve az 0632/470-777 telefonszámon kérhető.

Az ebösszeíró adatlapot ebenként kitöltve az alábbi módokon lehet benyújtani:

 

  • Postai úton: Tar Község Önkormányzata 3073 Tar, Szondy György út 92 sz. alatti címre postázva
  • Elektronikusan: titkarsag@tarkozseg.hu címre küldve,
  • Személyesen: Tar Község Önkormányzatának titkárságán.

 

Felhívom az eb tulajdonos(ok)/tartó(k) figyelmét arra, hogy a korábbi ebösszeírás során bejelentett ebeket ismét be kelljelenteni!

Az ebösszeíró adatlapok leadásának határideje: 2024. augusztus 30.

Felhívom továbbá az ebtulajdonosok figyelmét az alábbiakra:

  • a kedvtelésből tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról szóló 41/2010. (II. ) Korm.rendelet 17/B § (10) bekezdése értelmében a négy hónaposnál idősebb eb csak transzponderrel megjelölve tartható, ezért kérem, amennyiben a jogszabályban meghatározott kötelezettségének még nem tett eleget, úgy szíveskedjék a transzponderrel nem rendelkező ebeket állatorvosnál megjelöltetni.
  • Az ebösszeírásban mikrochippel ellátott és az állatorvosnál korábban bejelentett, a központi nyilvántartásban már szereplő, valamint a bilétával rendelkező és a helyi nyilvántartásban szereplő ebeket is be kell jelenteni.
  • Az ebtulajdonosok az ebösszeírást követően is kötelesek az adatokban bekövetkezett változásokat, szaporulatot írásban
  • Az adatszolgáltatási kötelezettség teljesítését és a benyújtott adatlapok valóságtartalmát a polgármesteri hivatal munkatársai ellenőrizhetik.
  • Az ebösszeírás elmulasztásának jogkövetkezménye- az állatvédelmi bírságról szóló kormányrendelet alapján – minimum 75.000,- Ft pénzbírság.

 

Együttműködésüket köszönöm!

Molnárné dr. Kontra Bernadett

jegyző nevében és megbízásából

 

 

Kanyóné Kis Anita

aljegyző

 

ebosszeiro_adatlap_2024

SKM_C224e24070413460

 

Az adott cikk linkje: https://www.tarkozseg.hu/?p=3988

Megszakítás