Tar Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2024. ülésterve

2024. január –

Nincs tervezett rendes Képviselő-testületi ülés

2024. február 15.

1.) Javaslat Tar Község Önkormányzata 2024. évi költségvetésének elfogadására

Előterjesztő: polgármester
Előterjesztést készíti: jegyző, pénzügyi ügyintéző
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi Bizottság 

2.) A Pénzügyi Bizottság beszámolója a vagyonnyilatkozat-tételi eljárással kapcsolatban

Előterjesztő: Pénzügyi Bizottság Elnöke
Előterjesztést készíti: jegyző, Pénzügyi Bizottság elnöke
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi Bizottság

3.) Beszámoló a polgármester 2023. évi igénybe vett szabadságáról

Előterjesztő: alpolgármester
Előterjesztést készíti: jegyző

4.) Javaslat a polgármester 2024. évi szabadságolási ütemtervére

Előterjesztő: alpolgármester
Előterjesztést készíti: jegyző

5.) Javaslat Tar Község Önkormányzata saját bevételeinek, valamint adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek költségvetési évet követő 3 évre várható összegére

Előterjesztő: polgármester
Előterjesztést készíti: jegyző

6.) Javaslat Tar Község Önkormányzata 2024. évi rendezvény-tervezetére

Előterjesztő: polgármester
Előterjesztést készíti: polgármester, könyvtári szolgáltató hely dolgozója
Előterjesztést véleményezi: Művelődési és Szociális Bizottság

7.) Javaslat a foglalkozás-egészségügyi ellátásra kötött szerződés felülvizsgálatára

Előterjesztő: polgármester
Előterjesztést készíti: jegyző
Előterjesztést véleményezi: Művelődési és Szociális Bizottság

8.) Az önkormányzat által pénzügyi támogatásban részesített egyesületek beszámolója a 2023. évben kapott támogatás felhasználásáról.

(Tari Nyugdíjas Egyesület, Tari Szabadidős Egyesület, Tari Polgárőr Egyesület, Tar Lőrinc Baráti Kör Közhasznú Egyesület, Egy a célunk Tarért Egyesület, Tartsunk Össze Egyesület, Romák Együtt Egymásért)
Előterjesztő: polgármester
Előterjesztést készíti: Egyesületek elnökei

9.) Beszámoló a Tar Községért Alapítvány 2023. évi tevékenységéről.
Előterjesztő: polgármester
Előterjesztést készíti: Tar Községért Alapítvány Elnöke

10.) Javaslat a 2024. évi közmunka program benyújtására
Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester
Előterjesztést készíti: jegyző
Előterjesztést véleményezi: Művelődési és Szociális Bizottság,

11.) Javaslat a Tari Örökzöld Óvoda nyári zárva tartására

Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester
Előterjesztést készíti: óvodavezető
Előterjesztést véleményezi: Művelődési és Szociális Bizottság

12.) Javaslat a 2024/2025. nevelési évben indítható óvodai csoportok számának meghatározására, valamint a maximális csoportlétszám átlépésének engedélyezésére

Előterjesztő: polgármester
Előterjesztést készíti: óvodavezető
Előterjesztést véleményezi: Művelődési és Szociális Bizottság

13.) Javaslat a Tari Örökzöld Óvoda felvételi időpontjának meghatározására

Előterjesztő: polgármester
Előterjesztést készíti: óvodavezető
Előterjesztést véleményezi: Művelődési és Szociális Bizottság

2024. március 21.

1.) Javaslat Tar Község Önkormányzata 2024. évi Közbeszerzési tervére

Előterjesztő: polgármester
Előterjesztést készíti: jegyző
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi Bizottság

2.) Beszámoló a Salgótarjáni Katasztrófavédelmi Kirendeltség Pásztó Hivatásos Tűzoltóság működési területén működő települési önkormányzat képviselő-testületének Tar település tűzvédelmi helyzetéről, a tűzvédelem érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról

Előterjesztő: tűzoltóparancsnok

2.) Lakosság tájékoztatása Tar település környezetének állapotáról

Előterjesztő: polgármester
Előterjesztést készíti: jegyző
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi Bizottság

2024. április

Nincs tervezett rendes Képviselő-testületi ülés                          

2024. május 16.

1.) Javaslat Tar Község Önkormányzata 2023. évi költségvetésének 3.sz. módosítására

Előterjesztő: polgármester
Előterjesztést készíti: jegyző, pénzügyi ügyintéző
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi Bizottság

2.) Beszámoló Tar Község Önkormányzata 2023. évi költségvetésének teljesítéséről

Előterjesztő: polgármester
Előterjesztést készíti: jegyző, pénzügyi ügyintéző
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi Bizottság

3.) Javaslat a 2023. évre vonatkozó belső ellenőrzési jelentés jóváhagyására

Előterjesztő: polgármester
Előterjesztést készíti: belső ellenőr

4.) Beszámoló a család és gyermekjóléti szolgálat 2023. évben végzett munkájáról

Előterjesztő: polgármester
Előterjesztést készíti: Család és gyermekjóléti szolgálat
Előterjesztést véleményezi: Művelődési és Szociális Bizottság

5.) Értékelés a család és gyermekjóléti szolgálat feladatainak ellátásáról 2023. évre vonatkozóan

Előterjesztő: polgármester
Előterjesztést készíti: aljegyző, Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat
Előterjesztést véleményezi: Művelődési és Szociális Bizottság

2024. június

Nincs tervezett rendes Képviselő-testületi ülés                          

2024. július

Nincs tervezett rendes Képviselő-testületi ülés                          

2024. augusztus 15.

1.) Javaslat Tar Község Önkormányzata 2024. évi költségvetésének 1. számú módosítására

Előterjesztő: polgármester
Előterjesztést készíti: jegyző, pénzügyi ügyintéző
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi Bizottság

2.) Tájékoztató Tar Község Önkormányzata 2024. évi I. féléves költségvetésének teljesítéséről

Előterjesztő: polgármester
Előterjesztést készíti: aljegyző, pénzügyi ügyintéző
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi Bizottság

3.) Javaslat Gördülő Fejlesztési terv elkészítésének jóváhagyására és véleményezésére

Előterjesztő: polgármester
Előterjesztést készíti: jegyző 

2024. szeptember 19.

1.) Javaslat Tari Kodály Zoltán Általános Iskola felvételi körzete megállapításának véleményezésére

Előterjesztő: polgármester
Előterjesztés készíti: jegyző
Előterjesztést véleményezi: Művelődési és Szociális Bizottság                

2024. október

Alakuló ülés

2024. november 21.

1.) Javaslat Tar Község Önkormányzata 2024. évi költségvetésének 2. számú módosítására.

Előterjesztő: polgármester
Előterjesztést készíti: jegyző, pénzügyi ügyintéző
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi Bizottság 

2.)Tájékoztató Tar Község Önkormányzata 2024. évi I.-III. negyedéves költségvetésének teljesítéséről

Előterjesztő: polgármester
Előterjesztést készíti: jegyző, pénzügyi ügyintéző
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi Bizottság

3.)Tar Község Önkormányzata vízkár elhárítási tervének felülvizsgálata

Előterjesztő: polgármester
Előterjesztést készíti: jegyző

4.) K ö z m e g h a l l g a t á s

2024. december 19.

1.) Beszámoló Tar Község Önkormányzata képviselőinek képviselői tevékenységükről

Előterjesztő: polgármester
Előterjesztést készítik: képviselők

2.) A Pásztói Rendőrkapitányság beszámolója

Előterjesztő: rendőrkapitány
Előterjesztést készíti: Pásztói Rendőrkapitányság
Előterjesztést véleményezi: Művelődési és Szociális Bizottság

3.) Javaslat a Képviselő-testület 2025 évi üléstervére

Előterjesztő: polgármester
Előterjesztést készíti: jegyző
Előterjesztést véleményezi: Művelődési és Szociális Bizottság

4.) Beszámoló Tar Község adótevékenységéről

Előterjesztő: polgármester
Előterjesztést készíti: jegyző, adóügyi ügyintéző

5.) Javaslat 2025. évi belső ellenőrzési terv elfogadására

Előterjesztő: Győriné Új Mária belső ellenőr
Előterjesztést készíti: belső ellenőr, jegyző

6.) Javaslat az élelmezési nyersanyagköltségekről, a gyermekétkeztetés és az egyéb étkeztetés térítési díjainak megállapításáról szóló 7/2022. (VIII. 31.) önkormányzati rendelet módosítására

Előterjesztő: polgármester
Előterjesztést készíti: jegyző

Az adott cikk linkje: https://www.tarkozseg.hu/?page_id=131

Megszakítás