Tar Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2020. ülésterve

Tar Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2019. évi ülésterve

A képviselő-testület – az üléstervben ütemezetteken túl – szükség szerint megtárgyalja:

–          Tájékoztató a két ülés között történt fontosabb eseményekről és a lejárt határidejű határozatokról szóló, polgármesteri előterjesztést
–          A költségvetés módosítását, végrehajtásához kapcsolódó intézkedéseket.
–          Az önkormányzat pénzügyi-gazdasági helyzetéről szóló beszámolót, a további
            feladatokra vonatkozó javaslatot.
–          A rendeletek felülvizsgálatát, módosítását.
–          A benyújtható pályázatokról szóló javaslatot.
–          Az elnyert pályázatok végrehajtásáról szóló tájékoztatót, beszámolót.
–          A Képviselő-testület rendes üléseinek kezdési időpontja a meghatározott ülésnapokon 16.30 óra.

2020. január 23. (csütörtök)

1.) Tar Község Önkormányzata és a Tar Roma Nemzetiségi Önkormányzat között létrejött együttműködési megállapodás felülvizsgálata.
Előterjesztő: polgármester
Előterjesztést készíti: jegyző

2.) Beszámoló a polgármester 2019. évi igénybe vett szabadságáról
Előterjesztő: alpolgármester
Előterjesztést készíti: jegyző

3.) Javaslat a polgármester 2020. évi szabadságolási ütemtervére.
Előterjesztő: alpolgármester
Előterjesztést készíti: jegyző

4.) Javaslat Tar Község Önkormányzata saját bevételeinek, valamint adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek költségvetési évet követő 3 évre várható összegére
Előterjesztő: polgármester
Előterjesztést készíti: jegyző

5.) Javaslat Tar Község Önkormányzata 2020. évi rendezvény-tervezetére
Előterjesztő: polgármester
Előterjesztést készíti: polgármester, könyvtári szolgáltató hely dolgozója
Előterjesztést véleményezi:  Művelődési és Szociális Bizottság 

6.) Javaslat a foglalkozás-egészségügyi ellátásra kötött szerződés felülvizsgálatára.
Előterjesztő: polgármester
Előterjesztést készíti: jegyző
Előterjesztést véleményezi: Művelődési és Szociális Bizottság

7.) Beszámoló a közérdekű adatok megismerésére irányuló igényekről és az Info. törvény végrehajtásával összefüggő kötelezettségek teljesítéséről
Előterjesztő: polgármester
Előterjesztést készíti: jegyző

8.) Javaslat a   közérdekű adatok megismerésére irányuló kérelmek intézésének és a kötelezően közzéteendő adatok nyilvánosságra hozatalának szabályzata felülvizsgálatára
Előterjesztő: polgármester
Előterjesztést készíti: jegyző

9.) Az önkormányzata által pénzügyi támogatásban részesített egyesületek beszámolója a  2019. évben kapott támogatás felhasználásáról.
(Tari Nyugdíjas Egyesület, Tari Szabadidős Egyesület, Tari Polgárőr Egyesület, Tar Lőrinc Baráti Kör Közhasznú Egyesület, Tari Kontyvirág Hagyományőrző Egyesület, Egy a célunk Tarért Egyesület)
Előterjesztő: polgármester
Előterjesztést készíti: Egyesületek elnökei

10.) Beszámoló a Tar Községért Alapítvány 2019. évi tevékenységéről.
Előterjesztő: polgármester
Előterjesztést készíti: Tar Községért Alapítvány Elnöke

2020. február 13. (csütörtök)

1.) Javaslat Tar Község Önkormányzata 2020. évi költségvetésének elfogadására
Előterjesztő: polgármester
Előterjesztést készíti: jegyző, pénzügyi ügyintéző
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi Bizottság

2.) A Pénzügyi Bizottság beszámolója a vagyonnyilatkozati eljárással kapcsolatban.
Előterjesztő: Pénzügyi Bizottság Elnöke
Előterjesztést készíti: jegyző, Pénzügyi Bizottság elnöke
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi Bizottság

3.) Javaslat a Tari Örökzöld Óvoda nyári zárva tartására
Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester
Előterjesztést készíti: óvodavezető
Előterjesztést véleményezi: Művelődési és Szociális Bizottság

4.) Javaslat a 2020/2021. nevelési évben indítható óvodai csoportok számának meghatározására, valamint a maximális csoportlétszám átlépésének engedélyezésére.
Előterjesztő: polgármester
Előterjesztést készíti: óvodavezető
Előterjesztést véleményezi: Művelődési és Szociális Bizottság

5.) Javaslat a Tari Örökzöld Óvoda felvételi időpontjának meghatározására.
Előterjesztő: polgármester
Előterjesztést készíti: óvodavezető
Előterjesztést véleményezi: Művelődési és Szociális Bizottság

6.) Javaslat a 2020. évi közmunka program benyújtására
Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester
Előterjesztést készíti: jegyző
Előterjesztést véleményezi: Művelődési és Szociális Bizottság,

2020. március 18. (szerda)
 
1.) Beszámoló a Salgótarjáni Katasztrófavédelmi Kirendeltség Pásztó Hivatásos Tűzoltóság  működési területén működő települési önkormányzat képviselő-testületének Tar település tűzvédelmi helyzetéről, a tűzvédelem érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról
Előterjesztő: tűzoltóparancsnok

2.) Lakosság tájékoztatása Tar település környezetének állapotáról.
Előterjesztő: polgármester
Előterjesztést készíti: jegyző
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi Bizottság

3.) Javaslat Tar Község Önkormányzata 2020. évi Közbeszerzési tervére
Előterjesztő: polgármester
Előterjesztést készíti: jegyző
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi Bizottság

4.) Javaslat a 2019. évi közbeszerzési beszámoló elfogadására.
Előterjesztő: polgármester
Előterjesztést készíti: jegyző

2020. április 15. (szerda)

1.) Javaslat a 2019. évre vonatkozó belső ellenőrzési jelentés jóváhagyására.
Előterjesztő: polgármester
Előterjesztést készíti: belső ellenőr
 

2020. május 20. (szerda)
 
1.) Javaslat Tar Község Önkormányzata 2019. évi költségvetésének 3.sz. módosítására.
Előterjesztő: polgármester
Előterjesztést készíti: jegyző, pénzügyi ügyintéző
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi Bizottság

2.) Beszámoló Tar Község Önkormányzata 2019. évi költségvetésének teljesítéséről.
Előterjesztő: polgármester
Előterjesztést készíti: jegyző, pénzügyi ügyintéző
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi Bizottság

3.) Beszámoló a család és gyermekjóléti szolgálat 2019. évben végzett munkájáról.
Előterjesztő: polgármester
Előterjesztést készíti: Család és gyermekjóléti szolgálat
Előterjesztést véleményezi: Művelődési és Szociális Bizottság

4.) Értékelés a család és gyermekjóléti szolgálat feladatainak ellátásáról 2019. évre vonatkozóan
Előterjesztő: polgármester
Előterjesztést készíti: aljegyző, Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat
Előterjesztést véleményezi: Művelődési és Szociális Bizottság

2020. június 17. (szerda)
_
 
2020. július 15. (szerda)
_
 
2020. augusztus 19. (szerda)
 
1.) Javaslat Tar Község Önkormányzata 2020. évi költségvetésének 1. számú  módosítására.
Előterjesztő: polgármester
Előterjesztést készíti: jegyző, pénzügyi ügyintéző
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi Bizottság

2.) Tájékoztató Tar Község Önkormányzata 2020. évi I. féléves költségvetésének teljesítéséről
Előterjesztő: polgármester
Előterjesztést készíti: aljegyző, pénzügyi ügyintéző
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi Bizottság
 
 
2020. szeptember 16. (szerda)
 
1.) Javaslat Gördülő Fejlesztési terv elkészítésének jóváhagyására és véleményezésére
Előterjesztő: polgármester
Előterjesztést készíti: jegyző

 
2020. október 21. (szerda)
 
1.) Javaslat Tari Kodály Zoltán Általános Iskola felvételi körzete megállapításának véleményezésére.
Előterjesztő: polgármester
Előterjesztés készíti: jegyző
Előterjesztést véleményezi: Művelődési és Szociális Bizottság
 
 
 
 
2020. november 18. (szerda)
 
1.) Javaslat Tar Község Önkormányzata 2020. évi költségvetésének 2. számú módosítására.
Előterjesztő: polgármester
Előterjesztést készíti: jegyző, pénzügyi ügyintéző
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi Bizottság
 
2.) Tájékoztató Tar Község Önkormányzata 2020. évi I.-III. negyedéves költségvetésének teljesítéséről
Előterjesztő: polgármester
Előterjesztést készíti: jegyző, pénzügyi ügyintéző
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi Bizottság

3.) Tar Község Önkormányzata vízkár elhárítási tervének felülvizsgálata
Előterjesztő: polgármester
Előterjesztést készíti: jegyző
 
4.)  K ö z m e g h a l l g a t á s
 
2020. december 16. (szerda)
 
1.) Beszámoló Tar Község Önkormányzata képviselőinek képviselői tevékenységükről.
Előterjesztő: polgármester
Előterjesztést készítik: képviselők
 
2.) Beszámoló a Tari Polgárőr Egyesület 2020. évi munkájáról
Előterjesztő: polgárőr egyesület elnöke
Előterjesztést készíti: polgárőr egyesület elnöke
Előterjesztést véleményezi: Művelődési és Szociális Bizottság

3.) A Pásztói Rendőrkapitányság beszámolója
Előterjesztő: rendőrkapitány
Előterjesztést készíti: Pásztói Rendőrkapitányság
Előterjesztést véleményezi: Művelődési és Szociális Bizottság

4.) Javaslat Tar Község Önkormányzata 2021. évi üléstervére
Előterjesztő: polgármester
Előterjesztést készíti: jegyző
Előterjesztést véleményezi: Művelődési és Szociális Bizottság

5.) Beszámoló Tar Község adótevékenységéről
Előterjesztő: polgármester
Előterjesztést készíti: jegyző, adóügyi ügyintéző

6.) Javaslat 2021. évi belső ellenőrzési terv elfogadására.
Előterjesztő: Győriné Új Mária belső ellenőr
Előterjesztést készíti: belső ellenőr, jegyző

Az adott cikk linkje: https://www.tarkozseg.hu/?page_id=131

Megszakítás