TAR HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TÁJÉKOZTATÓ 2022

TAR HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TÁJÉKOZTATÓ 2022.

Tisztelt Ügyfelünk!

Az NHSZ Észak-Kom Nonprofit Kft. tájékoztatja, hogy a rendszeres hulladékszállításon kívül az alábbi szolgáltatásokat nyújtja Önnek. Lomtalanítás, szelektív hulladék és zöldhulladék gyűjtés. Az Önök településén a gyűjtést az NHSZ Mátra Hulladékkezelő Nonprofit Kft. végzi. Kérjük, hogy a tájékoztatónkat olvassa át figyelmesen. A mellékelt tájékoztatót elhelyeztük partnerünk honlapján is a www.nhszmatra.hu oldalon, így az a későbbiekben is elérhető lesz, illetve ügyfélszolgálatunkon is kérhet tájékoztatást (Gyöngyös, Kenyérgyár út 19.).

HÁZHOZ MENŐ SZELEKTÍV HULLADÉKGYŰJTÉS

Milyen típusú hulladékok kerülhetnek a szelektív zsákba?

 • Papírhulladék
  – vegyes újságpapír, szórólapok
  – a nagyobb kartondobozokat kérjük a gyűjtőnapokon az edény mellé helyezni
 • Fémhulladék
  – italos dobozok (sörös doboz, üdítős doboz, stb.)
  – konzervdobozok (kimosva!)
 • Műanyaghulladék
  – műanyag (PET) italos palack, laposra taposva!
  – fóliák (szatyrok, nylonzacskók, zsugorfóliák, stb)
  – flakonok kiöblítve (kozmetikai és tisztítószerek flakonjai)

Milyen típusú hulladékok NEM kerülhetnek a szelektív zsákba?

Papírhulladék
 ételmaradékkal szennyezett papírok, szalvéták, zsebkendő, egészségügyi betétek, nadrágpelenkák
Műanyaghulladék
   – joghurtos- és tejfölös poharak, margarinos csészék, kekszes és csokoládés zacskók, vákuumcsomagolt felvágottak tálcái, rekeszek, vödrök, gyerekjátékok, hungarocell, ételmaradékkal szennyezett nejlonzacskók, különféle műanyag használati tárgyak.

FONTOS!
Az üveghulladék gyűjtése továbbra is a közterületen található „ÜVEG” feliratú szelektív gyűjtőedényben történik. Gyűjtőedények listáját a www.nhszmatra.hu oldalon megtalálja (3073 Tar, Liget út 3., Kodály Zoltán Általános Iskola udvarán a garázs melletti szürke edények.

A begyűjtött hulladékot az NHSZ Gyöngyösi Hulladékkezelő Nonprofit Kft. telephelyére szállítjuk, ahol anyagfajták szerint szétválogatjuk. 

Ha a gyűjtőedény a szelektíven gyűjtött hulladék mellett kommunális hulladékot is tartalmaz, úgy cégünk a szelektív gyűjtőedénybe elhelyezett hulladékot kommunális hulladéknak tekinti, és az elszállítást követően kommunális hulladék kezelésének díját számlázza ki az ügyfélnek!
A begyűjtött hulladékot az NHSZ Mátra Hulladékkezelő Nonprofit Kft. telephelyére szállítjuk, ahol anyagfajták szerint szétválogatjuk.

Szelektívhulladék gyűjtési időpontok

 2022. január 20., csütörtök  2022. június 22., szerda  2022. november 23., szerda 
2022. február 17., csütörtök  2022. július 20., szerda  2022. december 21., szerda 
2022. március 17., csütörtök  2022. augusztus 17., szerda  2023. január 18., szerda 
2022. április 27., szerda  2022. szeptember 28., szerda  2023. február 15., szerda 
2022. május 25., szerda  2022. október 26., szerda  2023. március 15., szerda 

Amennyiben Ön is él a szelektív hulladékgyűjtés e lehetőségével, nagymértékben hozzájárul a környezet védelméhez, illetve a környezettudatos életmód népszerűsítéséhez.

LOMTALANÍTÁS

A lomtalanítás a korábbi évhez hasonlóan zajlik. A közterület rendjének és tisztaságának megőrzése érdekében a lomtalanítás nem előre meghirdetett napokon, hanem a lakosok egyéni igénybejelentése alapján, előre egyeztetett időpontban, társasházak esetében a társasház közös képviselőjével egyeztetett időpontban végezzük el a begyűjtést. A lomtalanítást igénylő ügyfelünk az alábbi elérhetőségeken kérheti a szolgáltatást.

A házhoz menő lomtalanítás évente 1 alkalommal igényelhető (február 1 és október 31 között) és legfeljebb 2m3 lomhulladékot szállítunk el.
Bővebb tájékoztatást kérhet és a szolgáltatás igénybevételét jelezheti, a 06-37/311-894 telefonszámon vagy az info.matra@nhsz.hu e-címen.
A lomtalanítás időpontja akkor tekinthető véglegesnek, amikor írásban vagy telefonon visszaigazoljuk az időpontot.

Lomtalanításkor kihelyezhető hulladékok:

Olyan szilárd hulladék, amelyek a méretük miatt nem helyezhetők el a kukában, valamint a rendszeres hulladékszállítás alkalmával nem szállíthatók el (pl.: bútorok, kerti bútorok, játékok, rongyok). Kérjük, hogy a kisebb méretű lomokat bekötözött zsákokba gyűjtsék össze a könnyebb szállíthatóság érdekében.

Lomtalanításkor NEM kihelyezhető hulladékok:

 • kommunális hulladék
 • építési törmelék (beton, tégla, cserép, mosdókagyló, WC csésze stb.)
 • gumiabroncs
 • szelektíven gyűjthető hulladékok (újságpapír, kartonpapír, üveg, műanyag palackok, sörös doboz)
 • zöldhulladék
 • elektronikai cikkek
 • veszélyes anyagokat tartalmazó hulladékok (pl.: festékek, lakkok, olajok, akkumulátorok, vegyszerek)
 • valamint minden olyan hulladék, amely a begyűjtés során veszélyeztetheti a begyűjtést végző dolgozók testi épségét, egészségét.

Zöldhulladék gyűjtés

2022. áprilistól decemberig kéthetente fogjuk elszállítani a zöldhulladékot a kiadott ütemterv alapján. A jövőben minden ingatlantulajdonos számára biztosítunk alkalmanként 3 db lebomló zöldhulladékgyűjtő zsákot (legfeljebb 3 db/ingatlan/szállítás), valamint lehetőséget biztosítunk további lebomló gyűjtőzsákok vásárlására. Az ingyenes gyűjtőzsák ZÖLD színű, míg a vásárolható pótzsákok ÁTLÁTSZÓ lesz zöld felirattal! Aki rendelkezik zöldhulladék gyűjtőedénnyel, azok azt továbbra is használhatják, de ezeket külön matricával meg kell jelölni! Zöldhulladék gyűjtőedényre matrica igényelhető az ügyfélszolgálaton.

A gyűjtések alkalmával:
– legfeljebb 3 db ingyenesen biztosított (zöld színű, NHSZ Észak-KOM feliratú) zsákot / zöldhulladék gyűjtőedényt,
– legfeljebb 0,5 m3 összekötegelt
– korlátlan mennyiségben, az ügyfélszolgálaton megvásárolt, átlátszó (NHSZ Észak-KOM feliratú) lebomló pótzsákot szállítunk el az ingatlanoktól.

A pótzsák megvásárolható az ügyfélszolgálatokon, ára: 300.-Ft/db.

• • •

Kérjük, hogy a közterületek tisztaságának megóvása érdekében, a zöldhulladékot csak az ütemtervben megjelölt napokon helyezze ki reggel 7 óráig oly módon, hogy az a jármű és gyalogosforgalmat ne akadályozza, valamint a begyűjtő szállítóeszköz által jól megközelíthető legyen. Kérjük, hogy egyéb hulladékot (kommunális hulladék, papír, műanyag, veszélyes hulladék) ne tegyen a zöldhulladék közé, mert az akadályozza az újra hasznosítást.

A nagyobb ágakat, gallyakat (átmérő 5-6 cm-nél nem nagyobb és 1 méternél nem hosszabbak) összedarabolva és összekötve kell elhelyezni a zsákok mellett!

 Zöldhulladék gyűjtés időpontjai 
2022. április 6., szerda  2022. június 29., szerda  2022. szeptember 21., szerda 
2022. április 20., szerda  2022. július 13., szerda  2022. október 5., szerda 
2022. május 4., szerda  2022. július 27., szerda  2022. október 19., szerda 
2022. május 18., szerda  2022. augusztus 10., szerda  2022. november 2., szerda 
2022. június 1., szerda  2022. augusztus 24., szerda  2022. november 16., szerda 
2022. június 15., szerda  2022. szeptember 7., szerda  2022. november 30., szerda 

 

LAKOSSÁGI HULLADÉKUDVAR

Hasznos tudnivalók:

 • Az NHSZ Mátra Hulladékkezelő Nonprofit Kft. által üzemeltetett hulladékudvar szolgáltatásainak igénybevételére az a magánszemély (helyi lakos) jogosult, aki, hulladékszállítási szerződéssel rendelkezik, közszolgáltatási díjfizetési kötelezettségnek eleget tett (díjhátraléka nincs), és aki a személyazonosságát (hivatalos, fényképes igazolvánnyal) és lakcímét (a fényképes igazolvány adataival összhangban álló lakcímkártyával) hitelt érdemlően képes igazolni!
 • Az udvar csak a háztartásokban – tehát nem az iparban vagy a vállalkozásokban – képződő hulladékok befogadására szolgál;
 • A hulladékgyűjtő udvar megközelíthető gépjárművel;
 • Az udvarban munkatársunk segíti a jobb tájékozódást, illetve a hulladékok elhelyezését az adatfelvétel után.

A lakossági hulladékudvar nyitvatartási rendje:

Cím: 3200 Gyöngyös, Kenyérgyár u. 19.

Hétfő:                                                      8:00-17:00
Kedd:                                                        8:00-17:00
Szerda:                                                    8:00-17:00
Csütörtök:                                             ZÁRVA
Péntek:                                                    8:00-17:00
Szombat:                                               8:00-12:00
Vasárnap és Ünnepnapokon:      ZÁRVA

Cím: 3200 Gyöngyös, Kenyérgyár u. 19

NEM VESZÉLYES HULLADÉKOK

 • Műanyag csomagolási hulladék (PET palackok, fóliák)
 • Karton (dobozok, hullámpapírok)
 • Papír (újságpapírok, szórólapok)
 • Gumiabroncsok (8 db/év/ingatlan a behozható mennyiség)
 • Öblös- és sík üveg
 • Étolaj és zsír (sütésből visszamaradt)
 • Elektromos és elektronikus hulladékok
 • Lom hulladék
 • Építési törmelék

Nem veszélyes hulladékok esetén 250 kg/év/ingatlan a díjmentesen behozható mennyiség, ezen felül térítési díj ellenében tudjuk fogadni.

VESZÉLYES HULLADÉKOK

 • Motor-, hajtómű-, és kenőolajok és ezek göngyölege
 • Növényvédőszerek és göngyölege
 • Fénycsövek és egyéb higanytartalmú hulladékok
 • Festék- vagy lakk hulladékok
 • Elemek és akkumulátorok

Veszélyes hulladékok esetén 100 kg/év/ingatlan a hulladékgyűjtő udvarban ingyenesen leadható mennyiség, ezen felül csak térítés ellenében tudunk fogadni.

Amennyiben a beszállított hulladék nincs szétválogatva, vagy a beszállító nem hajlandó szétválogatni, továbbá a hulladék nem lakossági eredetű és mennyiségű (veszélyes hulladék esetén is), úgy a hulladékudvar kezelő jogosult és köteles megtagadni a hulladék átvételét.

 

A vírushelyzetre való tekintettel ügyintézés előtt mindig kérjen tájékoztatást az ügyfélszolgálat és hulladékudvar nyitvatartásáról és az ügyfélfogadási rendről!

Az ügyfélszolgálat munkatársai készséggel állnak az Önök rendelkezésére az alábbi nyitvatartási időben és elérhetőségeken:

Információ:

NHSZ Gyöngyösi Hulladékkezelő Nonprofit Kft.
3200 Gyöngyös, Kenyérgyár út 19.
Tel: +36/37/311-894
Fax: +36/37/500-281/32

info.matra@nhsz.hu

www.nhszmatra.hu
www.nhszeszakkom.hu

Ügyfélszolgálat nyitvatartása:

Hétfő: 8.00-16.00
Kedd: 8.00-16.00
Szerda: 8.00-20.00
Csütörtök: ZÁRVA
Péntek: 8.00-16.00

Az adott cikk linkje: https://www.tarkozseg.hu/?page_id=1698

Megszakítás