Tar Községért Alapítvány

Az Alapítvány ügyvezető szerve a Kuratórium, amely a közalapítványi célok megvalósításáról gondoskodik. A Kuratórium 5 tagból áll, amelyből 3 tag külsős, míg 2 tag a helyi képviselő testület tagja. A Kuratórium elnökét és tagjait az Alapító (Tar Község Önkormányzata) jelöli ki, határozatlan időre szólóan. A Kuratórium tagjai: Bognár Balázs, Csépe Attila, Erki Tiborné, Nagy Károly, Tóth József. A Kuratórium elnöke: Bognár Balázs.

Az Alapító (Tar Község Önkormányzata) a Alapítvány működése és gazdálkodása törvényességének és célszerűségének ellenőrzésére 3 tagú Felügyelő Bizottságot hoz létre. A Felügyelő Bizottság tagjai: Battáné Bózsár Mária, Juhászné Mustó Mária, Strémen Géza Zoltán.

Tar Községért Alapítvány célja, hogy Tar Község Önkormányzatára háruló helyi közfeladatok anyagi forrásait részben biztosítsa. Így közfeladatnak minősül különösen: a településfejlesztés, a településrendezés, az épített és természeti környezet védelme, a lakásgazdálkodás, a vízrendezés és vízgazdálkodás, a csapadékvíz elvezetés, a csatornázás, a köztemető fenntartása, köztisztaság és a településtisztaság biztosítása, egészségügyi és szociális gondoskodás, a közösségi tér biztosítása, a közművelődési, oktatási, kulturális, művészeti tevékenység, sport támogatása, az egészséges életmód közösségi feltételeinek elősegítése.

Az alapítvány működése során 2 kiemelkedő támogatása volt a település felé: 2007-ben a Tar Lőrinc udvarház maradványainak, faltöredékeinek állagmegóvását támogatták, ehhez kapcsolódóan a faltöredék kapott díszkivilágítást. A másik nagyobb támogatás szintén Tar Lőrinchez kötődik a “pokoljárásának” 600. évfordulója alkalmából megrendezésre kerülő rendezvénysorozat leszervezése és anyagi támogatása. Az elmúlt években az alapítvány kevésbé volt aktív, a település óvodájának és iskolájának eszközbeszerzéseit, kisebb rendezvényeit támogatta. A 2017-es évben először került a megrendezésre a dr. Tuzson János Emléknap, Tar községhez tartozó Fenyves-pusztán és az ott elhelyezkedő dr. Tuzson János botanikusról elnevezett arborétumban. Az alapítvány ennek a rendezvénynek a lebonyolításban vett részt az önkormányzattal és a település többi civil szervezetének közreműködésével (Tari Kontyvirág Hagyományőrző Egyesület, Tari Polgárőr Egyesület, Tari Nyugdíjas Egyesület, Egy a Célunk Tarért Egyesület, Tar Lőrinc Baráti Kör).

Tar Községért Közalapítvány kuratóriumának alapító tagjai:

elnök:  Sándor Sándor (képviselő)
titkár:   Juhászné Mustó Mária (pü. ügyintéző)
tagok:  Balogh János (képviselő)
Nagy Károly
Balogh Károlyné
Nagy Márta
Strémen Géza

Felügyelő bizottság alapító tagjai:

elnök:  Tóth István
Battáné Bózsár Mária
Kubínyi Judit

Az adott cikk linkje: https://www.tarkozseg.hu/?page_id=114

Megszakítás