MAGYAR FALU PROGRAM – Elhagyott ingatlanok közcélra történő megvásárlása – 2020 című, MFP- EIM/2020

2020. évi Magyar Falu Program keretében kiírt „Elhagyott ingatlanok közcélra történő megvásárlása – 2020 című,  alprogramra 2020. szeptember 10-én nyújtott be Tar Község Önkormányzat pályázatot 5 000 000 Ft összeg értékben, melyet 2020. november  18-án pozitív elbírálásban részesített Magyarország Kormánya. A pályázat keretében sikerült 2021. tavaszán az sikerült megvásárolni a 3073 Tar, Kossuth út 6. alatti ingatlant. 

A Tar Kossuth út 6. szám alatt található ingatlan kb. 20 éve használaton kívül van, ablakait betörték, az épület állaga igen megromlott. A falu központjában található az épület a Petőfi és a Kossuth utak közrefogásában, mindekét úton rendezett ingatlanok találhatók. Az ingatlan szomszédságában egy Önkormányzati ingatlan helyezkedik el, egy régi tornaterem, melyet 2018. évben sikerült egy Belügyminisztérium által meghirdetett Önkormányzati feladatellátást segítő pályázat keretében felújítani, így a megvásárolandó épület leromlottsága kontrasztosabban kiütközik.

A projekt közelében található egy Turisztikai attrakció fejlesztése, mely szintén az egységes faluközpont része és a későbbiekben a megvásárolandó épületet is szeretnénk a Turisztikai attrakcióhoz kapcsolódóan fejleszteni, közcélra hasznosítani és így egy rendezett és egységes faluközpontot kialakítani.

A pályázat célja az 5000 fő, és ez alatti állandó lakosságszámú településeken, községekben gyakran előfordul a romos, elhagyatott ingatlanok látványa, ami a település összképét jelentősen rontja. Ezeknek az ingatlanoknak önkormányzati tulajdonba történő kerülése elősegíti a rendezett falukép kialakítását. A szebb, rendezettebb falukép elérésén túl további pályázati cél, hogy a megszerzett ingatlant az önkormányzat kizárólag közcélra használja, ezáltal a vidéki kistelepüléseken élő és lelki fejlődésének segítése.

Az adott cikk linkje: https://www.tarkozseg.hu/?page_id=3526

Megszakítás