Tájékoztató családi fogyasztói közösségekre vonatkozó kedvezmények érvényesítéséhez szükséges hatósági bizonyítvány kiadásához

Általános tájékoztató

Az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet (továbbiakban: OTÉK) 1. számú melléklet 95. pontja értelmében:

Önálló rendeltetési egység: meghatározott rendeltetés céljára önmagában alkalmas helyiség vagy helyiségcsoport, amelynek a szabadból vagy az épületen belüli közös közlekedőből nyíló önálló bejárata van.

Az OTÉK 105. §   (1) bekezdés szerinti lakás rendeltetési egység:

olyan huzamos tartózkodás céljára szolgáló önálló rendeltetési egység, melynek lakóhelyiségeit (lakószoba, étkező stb.), főzőhelyiségeit (konyha, főzőfülke), egészségügyi helyiségeit (fürdőszoba, mosdó, zuhanyozó, WC), közlekedő helyiségeit (előszoba, előtér, belépő, szélfogó, közlekedő, folyosó) és tároló helyiségeit (kamra, gardrób, lomkamra, háztartási helyiség stb.) úgy kell kialakítani, hogy azok együttesen tegyék lehetővé  

  1. a) a pihenést (az alvást) és az otthoni tevékenységek folytatását,
  2. b) a főzést, mosogatást és az étkezést,
  3. c) a tisztálkodást, a mosást, az illemhely-használatot,
  4. d) az életvitelhez szükséges anyagok és tárgyak tárolását tervezési program szerint (pl. élelmiszer-tárolás, hűtőszekrény elhelyezési lehetősége, mosás céljára szolgáló berendezés, ruhanemű, lakáskarbantartás eszközeinek, egyéb szerszámoknak és sporteszközöknek az elhelyezése).

A 345/2022. (IX. 9.) Korm. rendelet rendelkezései értelmében:

A R. 7/A. § (6) bek. alapján „a lakossági fogyasztó nyújtja be a hatósági bizonyítványt az egyetemes szolgáltató részére.

A bizonyítvány kiállítására az ügyfél nyilatkozata alapján kerül sor.

Ha az egyetemes szolgáltató azt észleli, hogy az ingatlan lakás rendeltetési egységeinek száma nem egyezik meg a hatósági bizonyítványban foglaltakkal, ezt hatósági ellenőrzés lefolytatása érdekében az eljáró hatóság felé jelzi.

Ha a fentiek alapján indult eljárás azzal az eredménnyel zárul, hogy a felhasználó jogosulatlanul vette igénybe a kedvezményes többletmennyiséget a bejelentett és a tényleges lakás rendeltetési egységek különbözete vonatkozásában, úgy a jogosulatlanul igénybe vett kedvezménnyel elszámolt földgáz mennyiséget a versenypiaci költségeket tükröző ár másfélszeresének megfelelő egységáron kell a felhasználóval elszámolni.

Ügyfelek adatainak felvétele az Európai Parlament és Tanács a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályos kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) szóló 2016/679. sz. rendeletben (GDPR) továbbá az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben foglaltakra figyelemmel történt.

A hatósági bizonyítvány iránti kérelem benyújtható:

  • Szurdokpüspöki Közös Önkormányzati Hivatal Tari Kirendeltség (3070 Tar, Szondy György út 92)
  • Az elektronikus ügyintézés az alábbi címen lehetséges: Hivatali kapu neve: Szurdokpüspöki Közös Önkormányzati Hivatal, Hivatalai kapu rövid neve: PMHSZP; KRID azonosítója: 109178990

 

Hatósági bizonyítvány kiadása iránti kérelem nyomtatvány letöltése, Microsoft Word formátumban

Hatósági bizonyítvány kiadása iránti kérelem nyomtatvány letöltése, Adobe PDF formátumban

Az adott cikk linkje: https://www.tarkozseg.hu/?p=3595

Megszakítás