Pásztói hulladékudvarra történő lakossági beszállítás

Értesítjük a Tisztelt Lakosságot!

Egy hosszú folyamat lezárása kapcsán sikerült elérni, hogy 2022. március 1. követően a tari lakcímmel rendelkező ingatlantulajdonosok is igénybe tudják venni a  VGÜ Nonprofit Kft. által üzemeltetett Pásztói Hulladékudvar szolgáltatásait.

Köszönjük a lakosság türelmét!!!

A hulladékudvar adatai:

A volt állatvásártér területén (a volt Palóc csárda mellet) (Tar HRSZ  018/2.)

Nyitva tartás:

Hétfő zárva
Kedd zárva
Szerda 07.00 – 13.00
Csütörtök zárva
Péntek 07.00 – 13.00
Szombat páratlan héten 07.00 – 12.00
Vasárnap zárva

 

Hulladékudvarok üzemeltetése és a hulladék átadásának rendje

A lakossági hulladékudvarok működésének célja a háztartásokban keletkező nem veszélyes és
veszélyes hulladékok elkülönített gyűjtésének biztosítására.

A Hulladékudvarokba a közszolgáltatási területen ingatlannal rendelkező természetes személy
ingatlanhasználók szállíthatják be hulladékaikat térítésmentesen az alábbiak szerint:
• veszélyesnek nem minősülő hulladékot évente 1000 kg mennyiségig;
• veszélyes hulladékból évente 100 kg-ot (ide tartoznak a veszélyes anyagokat tartalmazó,
kiselejtezett elektromos és elektronikus berendezések is);
• zöld hulladékot 1000 kg évente (vágott fű, lomb, nyesedék, stb.);
• valamint a termékként tovább nem használható, személyautó gumiabroncsból évente 8 dbot.

A beszállítások rendje:
• személyi igazolvány és a lakcímet igazoló hatósági igazolvány bemutatásával, a
magánszemély igazolja, hogy a közszolgáltatási területen lakik, illetve
• a 2012. évi CLXXXV. törvény 39. § (2) szerint igazolja, hogy a hulladékgazdálkodási
közszolgáltatási díjat a koordináló szerv részére megfizette (pl. befizetett csekk bemutatása).
• Társasházak, lakásszövetkezetek ingatlanhasználói a közszolgáltatási díj megfizetését az
aktuális közös költség megfizetésének igazolásával (amely történhet erről szóló készpénzátutalási megbízás, átutalást igazoló tranzakciós bizonylat, valamint ha ezek egyike sem áll
valamilyen okból rendelkezésre, a közös képviselő e minőségben, az Ön nevére szóló
igazolás kiállításával) történhet, természetesen lakcímkártya és személyi igazolvány
egyidejű bemutatásával.
A hulladékok hulladékudvarokba történő szállításáról, illetve az átadandó hulladéknak a kijelölt
gyűjtőedényben történő elhelyezéséről a hulladékbirtokos magánszemély a hulladékudvar
kezelőjének utasítása szerint saját maga köteles gondoskodni.
Amennyiben a beszállított hulladék nincs szétválogatva vagy a beszállító nem hajlandó
szétválogatni, úgy a hulladékok átvétele megtagadásra kerül

Az adott cikk linkje: https://www.tarkozseg.hu/?p=3450

Megszakítás