Tar Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2019. ülésterve

Tar Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2019. évi ülésterve

A testület minden rendes ülésén megtárgyalja:

Első napirendi pontként a “ Tájékoztató a két ülés között történt fontosabb eseményekről és a lejárt határidejű határozatokról szóló, polgármesteri előterjesztést.

A képviselő-testület – az üléstervben ütemezetteken túl – szükség szerint megtárgyalja:

  • A költségvetés módosítását, végrehajtásához kapcsolódó intézkedéseket.
  • Az önkormányzat pénzügyi-gazdasági helyzetéről szóló beszámolót, a további feladatokra vonatkozó javaslatot.
  • A rendeletek felülvizsgálatát, módosítását.
  • A benyújtható pályázatokról szóló javaslatot.
  • Az elnyert pályázatok végrehajtásáról szóló tájékoztatót, beszámolót.

2019. január 16. (szerda)

1.) Tar Község Önkormányzata és a Tar Roma Nemzetiségi Önkormányzat között létrejött együttműködési megállapodás felülvizsgálata.

Előterjesztő: polgármester

Előterjesztést készíti: jegyző

2.) Beszámoló a polgármester 2018. évi igénybe vett szabadságáról

Előterjesztő: alpolgármester

Előterjesztést készíti: jegyző

Előterjesztést véleményezi: Művelődési és Szociális Bizottság

3.) Javaslat a polgármester 2019. évi szabadságolási ütemtervére.

Előterjesztő: alpolgármester

Előterjesztést készíti: jegyző

4.) Javaslat Tar Község Önkormányzata saját bevételeinek, valamint adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek költségvetési évet követő 3 évre várható összegére

Előterjesztő: polgármester

Előterjesztést készíti: jegyző

5.) Javaslat Tar Község Önkormányzata 2019. évi rendezvény-tervezetére

Előterjesztő: polgármester

Előterjesztést készíti: polgármester, könyvtári szolgáltató hely dolgozója

Előterjesztést véleményezi:  Művelődési és Szociális Bizottság

6.) Javaslat a foglalkozás-egészségügyi ellátásra kötött szerződés felülvizsgálatára.

Előterjesztő: polgármester

Előterjesztést készíti: jegyző

Előterjesztést véleményezi: Művelődési és Szociális Bizottság

7.) Beszámoló a közérdekű adatok megismerésére irányuló igényekről és az Info. törvény végrehajtásával összefüggő kötelezettségek teljesítéséről

Előterjesztő: polgármester

Előterjesztést készíti: jegyző

8.) Javaslat a   közérdekű adatok megismerésére irányuló kérelmek intézésének és a kötelezően közzéteendő adatok nyilvánosságra hozatalának szabályzata felülvizsgálatára

Előterjesztő: polgármester

Előterjesztést készíti: jegyző

9.) Az önkormányzata által pénzügyi támogatásban részesített egyesületek beszámolója a 2018 évben kapott támogatás felhasználásáról.

(Tari Nyugdíjas Egyesület, Tari Szabadidős Egyesület, Tari Polgárőr Egyesület, Tar Lőrinc Baráti Kör Közhasznú Egyesület, Tari Kontyvirág Hagyományőrző Egyesület, Egy a célunk Tarért Egyesület)

Előterjesztő: polgármester

Előterjesztést készíti: Egyesületek elnökei

10.) Beszámoló a Tar Községért Közalapítvány 2018. évi tevékenységéről.

Előterjesztő: polgármester

Előterjesztést készíti: Tar Községért Közalapítvány Elnöke

2019.február 14.(csütörtök)

 1.) Javaslat Tar Község Önkormányzata 2019. évi költségvetésének elfogadására

Előterjesztő: polgármester

Előterjesztést készíti: jegyző, pénzügyi ügyintéző

Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi Bizottság

 

2.) A Pénzügyi Bizottság beszámolója a vagyonnyilatkozati eljárással kapcsolatban.

Előterjesztő: Pénzügyi Bizottság Elnöke

Előterjesztést készíti: jegyző, Pénzügyi Bizottság elnöke

Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi Bizottság

3.) Javaslat a Tari Örökzöld Óvoda nyári zárva tartására

Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester

Előterjesztést készíti: óvodavezető

Előterjesztést véleményezi: Művelődési és Szociális Bizottság

4.) Javaslat a 2019/2020. nevelési évben indítható óvodai csoportok számának meghatározására, valamint a maximális csoportlétszám átlépésének engedélyezésére.

Előterjesztő: polgármester

Előterjesztést készíti: óvodavezető

Előterjesztést véleményezi: Művelődési és Szociális Bizottság

5.) Javaslat a Tari Örökzöld Óvoda felvételi időpontjának meghatározására.

Előterjesztő: polgármester

Előterjesztést készíti: óvodavezető

Előterjesztést véleményezi: Művelődési és Szociális Bizottság

6.) Javaslat a 2019. évi közmunka program benyújtására

Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester

Előterjesztést készíti: jegyző

Előterjesztést véleményezi: Művelődési és Szociális Bizottság,

2019. március 20.(szerda)

1.) Beszámoló a Salgótarjáni Katasztrófavédelmi Kirendeltség Pásztó Hivatásos Tűzoltóság  működési területén működő települési önkormányzat képviselő-testületének Tar település tűzvédelmi helyzetéről, a tűzvédelem érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról

Előterjesztő: tűzoltóparancsnok

2.) Lakosság tájékoztatása Tar település környezetének állapotáról.

Előterjesztő: polgármester

Előterjesztést készíti: jegyző

Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi Bizottság

3.) Javaslat Tar Község Önkormányzata 2019. évi Közbeszerzési tervére

Előterjesztő: polgármester

Előterjesztést készíti: jegyző

Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi Bizottság

2019. április 17. (szerda)

1.) Javaslat a 2018. évre vonatkozó belső ellenőrzési jelentés jóváhagyására.

Előterjesztő: polgármester

Előterjesztést készíti: belső ellenőr

2019. május 15. (szerda)

1.) Javaslat Tar Község Önkormányzata 2018. évi költségvetésének 3.sz. módosítására.

Előterjesztő: polgármester

Előterjesztést készíti: jegyző, pénzügyi ügyintéző

Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi Bizottság

2.) Beszámoló Tar Község Önkormányzata 2018. évi költségvetésének teljesítéséről.

Előterjesztő: polgármester

Előterjesztést készíti: jegyző, pénzügyi ügyintéző

Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi Bizottság

3.) Beszámoló a család és gyermekjóléti szolgálat 2018. évben végzett munkájáról.

Előterjesztő: polgármester

Előterjesztést készíti: Család és gyermekjóléti szolgálat

Előterjesztést véleményezi: Művelődési és Szociális Bizottság

4.) Értékelés a család és gyermekjóléti szolgálat feladatainak ellátásáról 2018. évre vonatkozóan

Előterjesztő: polgármester

Előterjesztést készíti: aljegyző, Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat

Előterjesztést véleményezi: Művelődési és Szociális Bizottság

5.) Javaslat a 2018. évi közbeszerzési beszámoló elfogadására.

Előterjesztő: polgármester

Előterjesztést készíti: jegyző

6.) Beszámoló a Szurdokpüspöki Közös Önkormányzati Hivatal Tari Kirendeltsége 2018. évben végzett munkájáról.

Előterjesztő: jegyző

Előterjesztést készíti: jegyző

2019. június 19. (szerda)

2019. július 17. (szerda)

2019. augusztus 21. (szerda)

1.) Javaslat Tar Község Önkormányzata 2019. évi költségvetésének 1. számú  módosítására.

Előterjesztő: polgármester

Előterjesztést készíti:jegyző, pénzügyi ügyintéző

Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi Bizottság

2.) Tájékoztató Tar Község Önkormányzata 2019. évi I. féléves költségvetésének teljesítéséről

Előterjesztő: polgármester

Előterjesztést készíti: aljegyző, pénzügyi ügyintéző

Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi Bizottság

2019. szeptember 18.(szerda)

1.) Javaslat Gördülő Fejlesztési terv elkészítésének jóváhagyására és véleményezésére

Előterjesztő: polgármester

Előterjesztést készíti: jegyző

2.) K ö z m e g h a l l g a t á s

2019. október 16. (szerda)

1.) Javaslat Tari Kodály Zoltán Általános Iskola felvételi körzete  megállapításának véleményezésére.

Előterjesztő: polgármester

Előterjesztés készíti: jegyző

Előterjesztést véleményezi: Művelődési és Szociális Bizottság

2019. november 20. (szerda)

1.) Javaslat Tar Község Önkormányzata 2018. évi költségvetésének 2. számú módosítására.

Előterjesztő: polgármester

Előterjesztést készíti: jegyző, pénzügyi ügyintéző

Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi Bizottság

 

2.) Tájékoztató Tar Község Önkormányzata 2018. évi I.-III. negyedéves költségvetésének teljesítéséről

Előterjesztő: polgármester

Előterjesztést készíti: jegyző, pénzügyi ügyintéző

Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi Bizottság

3.) Tar Község Önkormányzata vízkár elhárítási tervének felülvizsgálata

Előterjesztő: polgármester

Előterjesztést készíti:jegyző

2019. december 18. (szerda)

1.) Beszámoló Tar Község Önkormányzata képviselőinek képviselői tevékenységükről.

Előterjesztő: polgármester

Előterjesztést készítik: képviselők

 

2.) Beszámoló a Tari Polgárőr Egyesület 2019. évi munkájáról

Előterjesztő: polgárőr egyesület elnöke

Előterjesztést készíti: polgárőr egyesület elnöke

Előterjesztést véleményezi: Művelődési és Szociális Bizottság

3.) A Pásztói Rendőrkapitányság beszámolója

Előterjesztő: rendőrkapitány

Előterjesztést készíti: Pásztói Rendőrkapitányság

Előterjesztést véleményezi: Művelődési és Szociális Bizottság

4.) Javaslat Tar Község Önkormányzata 2020. évi üléstervére

Előterjesztő: polgármester

Előterjesztést készíti: jegyző

Előterjesztést véleményezi: Művelődési és Szociális Bizottság

5.) Beszámoló Tar Község adótevékenységéről

Előterjesztő: polgármester

Előterjesztést készíti: jegyző, adóügyi ügyintéző

6.) Javaslat 2020. évi belső ellenőrzési terv elfogadására.

Előterjesztő: Győriné Új Mária belső ellenőr

Előterjesztést készíti: belső ellenőr, jegyző

Az adott cikk linkje: http://www.tarkozseg.hu/?page_id=131