Tar Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2018. ülésterve

Tar Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2018. ülésterve

 

A testület minden rendes ülésén megtárgyalja:

Első napirendi pontként a “Beszámoló az elmúlt ülésen hozott határozatok végrehajtásáról, a két ülés között történt főbb eseményekről, átruházott hatáskörben hozott döntésekről” szóló, polgármesteri előterjesztést.

A képviselő-testület – az üléstervben ütemezetteken túl – szükség szerint megtárgyalja:

–           A költségvetés módosítását, végrehajtásához kapcsolódó intézkedéseket.

–           Az önkormányzat pénzügyi-gazdasági helyzetéről szóló beszámolót, a további

feladatokra vonatkozó javaslatot.

–           A rendeletek felülvizsgálatát, módosítását.

–           A benyújtható pályázatokról szóló javaslatot.

–           Az elnyert pályázatok végrehajtásáról szóló tájékoztatót, beszámolót.

2018. január 17. (szerda)

1.) Tar Község Önkormányzata és a Tar Roma Nemzetiségi Önkormányzat között létrejött együttműködési megállapodás felülvizsgálata.
Előterjesztő: polgármester
Előterjesztést készíti: jegyző
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi bizottság

2.)Beszámoló a polgármester 2017. évi igénybe vett szabadságáról
Előterjesztő: alpolgármester
Előterjesztést készíti: jegyző
Előterjesztést véleményezi: Művelődési és Szociális Bizottság

3.)Javaslat a polgármester 2018. évi szabadságolási ütemtervére.
Előterjesztő: alpolgármester
Előterjesztést készíti: jegyző
Előterjesztést véleményezi: Művelődési és Szociális Bizottság

4.)Javaslat Tar Község Önkormányzata saját bevételeinek, valamint adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek költségvetési évet követő 3 évre várható összegére
Előterjesztő: polgármester
Előterjesztést készíti: jegyző
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi Bizottság

5.) Javaslat Tar Község Önkormányzata és Hivatala Közbeszerzési Szabályzatának felülvizsgálatára
Előterjesztő: polgármester, jegyző
Előterjesztést készíti: jegyző
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi Bizottság

6.) Javaslat Tar Község Önkormányzata 2018. évi Közbeszerzési tervére
Előterjesztő: polgármester
Előterjesztést készíti: jegyző
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi Bizottság

7.) Javaslat Tar Község Önkormányzata 2018. évi rendezvény-tervezetére
Előterjesztő: polgármester
Előterjesztést készíti: jegyző, könyvtári szolgáltató hely dolgozója
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi Bizottság, Művelődési és Szociális Bizottság

8.) Javaslat a foglalkozás-egészségügyi ellátásra kötött szerződés felülvizsgálatára.
Előterjesztő: polgármester
Előterjesztést készíti: jegyző
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi Bizottság, Művelődési és Szociális Bizottság

9.) Beszámoló a közérdekű adatok megismerésére irányuló igényekről és az Info. törvény végrehajtásával összefüggő kötelezettségek teljesítéséről
Előterjesztő: polgármester
Előterjesztést készíti: jegyző
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi Bizottság

10.) Javaslat a   közérdekű adatok megismerésére irányuló kérelmek intézésének és a kötelezően közzéteendő adatok nyilvánosságra hozatalának szabályzata felülvizsgálatára
Előterjesztő: polgármester
Előterjesztést készíti: jegyző
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi Bizottság

11.) Az önkormányzata által pénzügyi támogatásban részesített egyesületek beszámolója a  2017 évben kapott támogatás felhasználásáról.
(Tari Nyugdíjas Egyesület, Tari Szabadidős Egyesület, Tari Polgárőr Egyesület, Tar Lőrinc Baráti Kör Közhasznú Egyesület, Tari Kontyvirág Hagyományőrző Egyesület, Egy a célunk Tarért Egyesület)
Előterjesztő: polgármester
Előterjesztést készíti: Egyesületek elnökei
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi Bizottság

12.) Beszámoló a Tar Községért Közalapítvány 2017. évi tevékenységéről.
Előterjesztő: polgármester
Előterjesztést készíti: Tar Községért Közalapítvány Elnöke
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi Bizottság

 

2018.február 14.(szerda)

1.)Javaslat Tar Község Önkormányzata 2018. évi költségvetésének elfogadására
Előterjesztő: polgármester
Előterjesztést készíti: jegyző, pénzügyi ügyintéző
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi Bizottság 

2.)A Pénzügyi Bizottság beszámolója a vagyonnyilatkozati eljárással kapcsolatban.
Előterjesztő: Pénzügyi Bizottság Elnöke
Előterjesztést készíti: jegyző, Pénzügyi Bizottság elnöke
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi Bizottság

3.) Javaslat a Tari Örökzöld Óvoda nyári zárva tartására
Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester
Előterjesztést készíti: óvodavezető
Előterjesztést véleményezi: Művelődési és Szociális Bizottság

4.) Javaslat a 2018/2019 nevelési évben indítható óvodai csoportok számának meghatározására, valamint a maximális csoportlétszám átlépésének engedélyezésére.
Előterjesztő: polgármester
Előterjesztést készíti: óvodavezető
Előterjesztést véleményezi: Művelődési és Szociális Bizottság

5.) Javaslat a Tari Örökzöld Óvoda felvételi időpontjának meghatározására.
Előterjesztő: polgármester
Előterjesztést készíti: óvodavezető
Előterjesztést véleményezi: Művelődési és Szociális Bizottság

6.) Javaslat a 2018. évi közmunka program benyújtására
Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester
Előterjesztést készíti: jegyző
Előterjesztést véleményezi: Művelődési és Szociális Bizottság, Pénzügyi Bizottság

2018. március 21.(szerda)

 1.) Beszámoló a Salgótarjáni Katasztrófavédelmi Kirendeltség Pásztó Hivatásos Tűzoltóság  működési területén működő települési önkormányzat képviselő-testületének Tar település tűzvédelmi helyzetéről, a tűzvédelem érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról
Előterjesztő: tűzoltóparancsnok
Előterjesztést véleményezi: Művelődési és Szociális Bizottság

2.) Lakosság tájékoztatása Tar település környezetének állapotáról.
Előterjesztő: polgármester
Előterjesztést készíti: jegyző
Előterjesztést véleményezi: Művelődési és Szociális Bizottság

2018. április 18. (szerda)

1.) Javaslat a 2017. évre vonatkozó belső ellenőrzési jelentés jóváhagyására.
Előterjesztő: polgármester
Előterjesztést készíti: belső ellenőr
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi Bizottság

2018. május 23. (szerda)

1.) Javaslat Tar Község Önkormányzata 2017. évi költségvetésének 3.sz. módosítására.
Előterjesztő: polgármester
Előterjesztést készíti: jegyző, pénzügyi ügyintéző
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi Bizottság

2.)Beszámoló Tar Község Önkormányzata 2017. évi költségvetésének teljesítéséről.
Előterjesztő: polgármester
Előterjesztést készíti: jegyző, pénzügyi ügyintéző
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi Bizottság

3.) Beszámoló a család és gyermekjóléti szolgálat 2017. évben végzett munkájáról.
Előterjesztő: polgármester
Előterjesztést készíti: Család és gyermekjóléti szolgálat
Előterjesztést véleményezi: Művelődési és Szociális Bizottság

4.)Értékelés a család és gyermekjóléti szolgálat feladatainak ellátásáról 2017. évre vonatkozóan
Előterjesztő: polgármester
Előterjesztést készíti: aljegyző, Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat
Előterjesztést véleményezi: Művelődési és Szociális Bizottság

5.) Javaslat a 2017. évi közbeszerzési beszámoló elfogadására.
Előterjesztő: polgármester
Előterjesztést készíti:  jegyző
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi Bizottság

6.) Beszámoló a Szurdokpüspöki Közös Önkormányzati Hivatal Tari Kirendeltsége 2017. évben végzett munkájáról.
Előterjesztő: jegyző
Előterjesztést készíti: jegyző
Előterjesztést véleményezi: Művelődési és Szociális Bizottság 

 2018. június 20. (szerda)

2018. július 18. (szerda)

2018. augusztus 15. (szerda)

1.) Javaslat Tar Község Önkormányzata 2018. évi költségvetésének 1. számú  módosítására.
Előterjesztő: polgármester
Előterjesztést készíti:jegyző, pénzügyi ügyintéző
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi Bizottság

2.)Tájékoztató Tar Község Önkormányzata 2018. évi I. féléves költségvetésének teljesítéséről
Előterjesztő: polgármester
Előterjesztést készíti: aljegyző, pénzügyi ügyintéző
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi Bizottság

2018. szeptember 19.(szerda)

1.) Javaslat Gördülő Fejlesztési terv elkészítésének jóváhagyására és véleményezésére
Előterjesztő: polgármester
Előterjesztést készíti: jegyző
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi Bizottság

2018. október 17. (szerda)

1.) Javaslat Tari Kodály Zoltán Általános Iskola felvételi körzete  megállapításának véleményezésére.
Előterjesztő: polgármester
Előterjesztés készíti: jegyző
Előterjesztést véleményezi: Művelődési és Szociális Bizottság

2018. november 21. (szerda)

1.) Javaslat Tar Község Önkormányzata 2018. évi költségvetésének  2. számú módosítására.
Előterjesztő: polgármester
Előterjesztést készíti: jegyző, pénzügyi ügyintéző
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi Bizottság

 2.) Tájékoztató Tar Község Önkormányzata 2018. évi I.-III. negyedéves költségvetésének teljesítéséről
Előterjesztő: polgármester
Előterjesztést készíti: jegyző, pénzügyi ügyintéző
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi Bizottság

3.) Tar Község Önkormányzata vízkár elhárítási tervének felülvizsgálata
Előterjesztő: polgármester
Előterjesztést készíti:jegyző
Előterjesztést véleményezi:

 4.) Közmeghallgatás

2018. december 12. (szerda)

 1.)Beszámoló Tar Község Önkormányzata képviselőinek képviselői tevékenységükről.
Előterjesztő: polgármester
Előterjesztést készítik: képviselők
Előterjesztést véleményezi: –

2.) Beszámoló a Tari Polgárőr Egyesület 2018. évi munkájáról
Előterjesztő: polgárőr egyesület elnöke
Előterjesztést készíti: polgárőr egyesület elnöke
Előterjesztést véleményezi: Művelődési és Szociális Bizottság

3.) A Pásztói Rendőrkapitányság beszámolója
Előterjesztő: rendőrkapitány
Előterjesztést készíti: Pásztói Rendőrkapitányság
Előterjesztést véleményezi: Művelődési és Szociális Bizottság

4.) Javaslat Tar Község Önkormányzata 2019. évi üléstervére
Előterjesztő: polgármester
Előterjesztést készíti: jegyző
Előterjesztést véleményezi: Művelődési és Szociális Bizottság

5.) Beszámoló Tar Község adótevékenységéről
Előterjesztő: polgármester
Előterjesztést készíti: jegyző, adóügyi ügyintéző
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi Bizottság

6.) Javaslat 2019. évi belső ellenőrzési terv elfogadására.
Előterjesztő: Győriné Új Mária belső ellenőr
Előterjesztést készíti: belső ellenőr, jegyző
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi Bizottság

 

Az adott cikk linkje: http://www.tarkozseg.hu/?page_id=131