Tar Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2017. ülésterve

Tar Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2017. ülésterve

 

A testület minden rendes ülésén megtárgyalja:

Első napirendi pontként a “Beszámoló az elmúlt ülésen hozott határozatok végrehajtásáról, a két ülés között történt főbb eseményekről, átruházott hatáskörben hozott döntésekről” szóló, polgármesteri előterjesztést.

A képviselő-testület – az üléstervben ütemezetteken túl – szükség szerint megtárgyalja:

–           A költségvetés módosítását, végrehajtásához kapcsolódó intézkedéseket.

–           Az önkormányzat pénzügyi-gazdasági helyzetéről szóló beszámolót, a további

feladatokra vonatkozó javaslatot.

–           A rendeletek felülvizsgálatát, módosítását.

–           A benyújtható pályázatokról szóló javaslatot.

–           Az elnyert pályázatok végrehajtásáról szóló tájékoztatót, beszámolót.

 

 1. január 18. (szerda)

 

1.) Tar Község Önkormányzata és a Tar Roma Nemzetiségi Önkormányzat között létrejött együttműködési megállapodás felülvizsgálata.

Előterjesztő: polgármester

Előterjesztést készíti: jegyző

Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi bizottság

 

2.) Beszámoló a polgármester 2016. évi igénybe vett szabadságáról

Előterjesztő: alpolgármester

Előterjesztést készíti: jegyző

Előterjesztést véleményezi: Művelődési és Szociális Bizottság

 

3.) Javaslat a polgármester 2017. évi szabadságolási ütemtervére.

Előterjesztő: alpolgármester

Előterjesztést készíti: jegyző

Előterjesztést véleményezi: Művelődési és Szociális Bizottság

 

4.) Javaslat Tar Község Önkormányzata saját bevételeinek, valamint adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek költségvetési évet követő 3 évre várható összegére

Előterjesztő: polgármester

Előterjesztést készíti: jegyző

Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi Bizottság

 

 

5.) Javaslat Tar Község Önkormányzata és Hivatala Közbeszerzési Szabályzatának felülvizsgálatára

Előterjesztő: polgármester, jegyző

Előterjesztést készíti: jegyző

Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi Bizottság

6.) Javaslat Tar Község Önkormányzata 2017. évi Közbeszerzési tervére

Előterjesztő: polgármester

Előterjesztést készíti: jegyző

Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi Bizottság

 

7.) Javaslat Tar Község Önkormányzata 2017. évi rendezvény-tervezetére

Előterjesztő: polgármester

Előterjesztést készíti: jegyző, könyvtári szolgáltató hely dolgozója

Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi Bizottság, Művelődési és Szociális Bizottság

 

8.) Javaslat a foglalkozás-egészségügyi ellátásra kötött szerződés felülvizsgálatára.

Előterjesztő: polgármester

Előterjesztést készíti: jegyző

Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi Bizottság, Művelődési és Szociális Bizottság

 

9.) Beszámoló a közérdekű adatok megismerésére irányuló igényekről és az Info. törvény végrehajtásával összefüggő kötelezettségek teljesítéséről

Előterjesztő: polgármester

Előterjesztést készíti: jegyző

Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi Bizottság

 

10.) Javaslat a   közérdekű adatok megismerésére irányuló kérelmek intézésének és a kötelezően közzéteendő adatok nyilvánosságra hozatalának szabályzata felülvizsgálatára

Előterjesztő: polgármester

Előterjesztést készíti: jegyző

Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi Bizottság

 

11.) Az önkormányzata által pénzügyi támogatásban részesített egyesületek beszámolója a  2016 évben kapott támogatás felhasználásáról.

(Tari Nyugdíjas Egyesület, Tari Szabadidős Egyesület, Tari Polgárőr Egyesület, Tar Lőrinc Baráti Kör Közhasznú Egyesület, Tari Kontyvirág Hagyományőrző Egyesület)

Előterjesztő: polgármester

Előterjesztést készíti: Egyesületek elnökei

Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi Bizottság

 

12.) Beszámoló a Tar Községért Közalapítvány 2016. évi tevékenységéről.

Előterjesztő: polgármester

Előterjesztést készíti: Tar Községért Közalapítvány Elnöke

Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi Bizottság

 

2017.február 15.(szerda)

 

1.) Javaslat Tar Község Önkormányzata 2017. évi költségvetésének elfogadására

Előterjesztő: polgármester

Előterjesztést készíti: jegyző, pénzügyi ügyintéző

Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi Bizottság

 

2.) A Pénzügyi Bizottság beszámolója a vagyonnyilatkozati eljárással kapcsolatban.

Előterjesztő: Pénzügyi Bizottság Elnöke

Előterjesztést készíti: jegyző, Pénzügyi Bizottság elnöke

Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi Bizottság

 

3.) Javaslat a Tari Örökzöld Óvoda nyári zárva tartására

Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester

Előterjesztést készíti: óvodavezető

Előterjesztést véleményezi: Művelődési és Szociális Bizottság

 

4.) Javaslat a 2017/2018 nevelési évben indítható óvodai csoportok számának meghatározására, valamint a maximális csoportlétszám átlépésének engedélyezésére.

Előterjesztő: polgármester

Előterjesztést készíti: óvodavezető

Előterjesztést véleményezi: Művelődési és Szociális Bizottság

 

5.) Javaslat a Tari Örökzöld Óvoda felvételi időpontjának meghatározására.

Előterjesztő: polgármester

Előterjesztést készíti: óvodavezető

Előterjesztést véleményezi: Művelődési és Szociális Bizottság

 

6.) Javaslat a 2017. évi közmunka program benyújtására

Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester

Előterjesztést készíti: jegyző

Előterjesztést véleményezi: Művelődési és Szociális Bizottság, Pénzügyi Bizottság

 

 1. március 16.(csütörtök)

 

1.) Beszámoló a Salgótarjáni Katasztrófavédelmi Kirendeltség Pásztó Hivatásos Tűzoltóság  működési területén működő települési önkormányzat képviselő-testületének Tar település tűzvédelmi helyzetéről, a tűzvédelem érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról

Előterjesztő: tűzoltóparancsnok

Előterjesztést véleményezi: Művelődési és Szociális Bizottság

 

2.) Lakosság tájékoztatása Tar település környezetének állapotáról.

Előterjesztő: polgármester

Előterjesztést készíti: jegyző

Előterjesztést véleményezi: Művelődési és Szociális Bizottság

 

 1. április 19. (szerda)

 

1.) Javaslat a 2016. évre vonatkozó belső ellenőrzési jelentés jóváhagyására.

Előterjesztő: polgármester

Előterjesztést készíti: belső ellenőr

Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi Bizottság

 

2.) Javaslat a Tari Örökzöld Óvoda stratégiai ellenőrzési tervének elfogadására

Előterjesztő: Győriné Új Mária belső ellenőr

Előterjesztést készíti: belső ellenőr, jegyző

Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi Bizottság

 

3.) Javaslat éves összesített belső ellenőrzési jelentés jóváhagyására

Előterjesztő: Győriné Új Mária belső ellenőr

Előterjesztést készíti: belső ellenőr, jegyző

Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi Bizottság

 

 1. május 24. (szerda)

 

1.) Javaslat Tar Község Önkormányzata 2016. évi költségvetésének 3.sz. módosítására.

Előterjesztő: polgármester

Előterjesztést készíti: jegyző, pénzügyi ügyintéző

Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi Bizottság

 

2.) Beszámoló Tar Község Önkormányzata 2016. évi költségvetésének teljesítéséről.

Előterjesztő: polgármester

Előterjesztést készíti: jegyző, pénzügyi ügyintéző

Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi Bizottság

 

 

3.) Beszámoló a család és gyermekjóléti szolgálat 2016. évben végzett munkájáról.

Előterjesztő: polgármester

Előterjesztést készíti: Család és gyermekjóléti szolgálat

Előterjesztést véleményezi: Művelődési és Szociális Bizottság

 

4.) Értékelés a család és gyermekjóléti szolgálat feladatainak ellátásáról 2016. évre vonatkozóan

Előterjesztő: polgármester

Előterjesztést készíti: aljegyző, Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat

Előterjesztést véleményezi: Művelődési és Szociális Bizottság

 

5.) Javaslat a 2016. évi közbeszerzési beszámoló elfogadására.

Előterjesztő: polgármester

Előterjesztést készíti:  jegyző

Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi Bizottság

 

6.) Beszámoló a Szurdokpüspöki Közös Önkormányzati Hivatal Tari Kirendeltsége 2016. évben végzett munkájáról.

Előterjesztő: jegyző

Előterjesztést készíti: jegyző

Előterjesztést véleményezi: Művelődési és Szociális Bizottság

 

7.) Javaslat a ”Tar Legszebb portái” és „Fotózd a faludat” című pályázat kiírására

Előterjesztő: polgármester

Előterjesztést készíti:jegyző

Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi Bizottság, Művelődési és Szociális Bizottság

 

 1. június 21. (szerda)

_

 

 1. július 19. (szerda)

_

 1. augusztus 16. (szerda)

 

1.) Javaslat Tar Község Önkormányzata 2017. évi költségvetésének 1. számú  módosítására.

Előterjesztő: polgármester

Előterjesztést készíti:jegyző, pénzügyi ügyintéző

Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi Bizottság

 

2.) Tájékoztató Tar Község Önkormányzata 2017. évi I. féléves költségvetésének teljesítéséről

Előterjesztő: polgármester

Előterjesztést készíti: aljegyző, pénzügyi ügyintéző

Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi Bizottság

 

 1. szeptember 20.(szerda)

 

1.) Javaslat Gördülő Fejlesztési terv elkészítésének jóváhagyására és véleményezésére

Előterjesztő: polgármester

Előterjesztést készíti: jegyző

Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi Bizottság

 

 1. október 18. (szerda)

_

 

 1. november 22. (szerda)

 

1.) Javaslat Tar Község Önkormányzata 2017. évi költségvetésének  2. számú módosítására.

Előterjesztő: polgármester

Előterjesztést készíti: jegyző, pénzügyi ügyintéző

Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi Bizottság

 

2.) Tájékoztató Tar Község Önkormányzata 2017. évi I.-III. negyedéves költségvetésének teljesítéséről

Előterjesztő: polgármester

Előterjesztést készíti: jegyző, pénzügyi ügyintéző

Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi Bizottság

 

3.) Javaslat Tari Kodály Zoltán Általános Iskola felvételi körzete  megállapításának véleményezésére.

Előterjesztő: polgármester

Előterjesztés készíti: jegyző

Előterjesztést véleményezi: Művelődési és Szociális Bizottság

 

 

4.) Tar Község Önkormányzata vízkár elhárítási tervének felülvizsgálata

Előterjesztő: polgármester

Előterjesztést készíti:jegyző

Előterjesztést véleményezi:

 

5.) Közmeghallgatás

 

 1. december 13. (szerda)

 

1.) Beszámoló Tar Község Önkormányzata képviselőinek képviselői tevékenységükről.

Előterjesztő: polgármester

Előterjesztést készítik: képviselők

Előterjesztést véleményezi: –

 

2.) Beszámoló a Tari Polgárőr Egyesület 2017. évi munkájáról

Előterjesztő: polgárőr egyesület elnöke

Előterjesztést készíti: polgárőr egyesület elnöke

Előterjesztést véleményezi: Művelődési és Szociális Bizottság

 

3.) A Pásztói Rendőrkapitányság beszámolója

Előterjesztő: rendőrkapitány

Előterjesztést készíti: Pásztói Rendőrkapitányság

Előterjesztést véleményezi: Művelődési és Szociális Bizottság

 

4.) Javaslat Tar Község Önkormányzata 2018. évi üléstervére

Előterjesztő: polgármester

Előterjesztést készíti: jegyző

Előterjesztést véleményezi: Művelődési és Szociális Bizottság

 

5.) Beszámoló Tar Község adótevékenységéről

Előterjesztő: polgármester

Előterjesztést készíti: jegyző, adóügyi ügyintéző

Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi Bizottság

 

6.) Javaslat 2018. évi belső ellenőrzési terv elfogadására.

Előterjesztő: Győriné Új Mária belső ellenőr

Előterjesztést készíti: belső ellenőr, jegyző

Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi Bizottság