Közzétételi lista

KÖZZÉTÉTELI LISTA

 

A 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelet 10. fejezet 23. § – a (1.-.2.),

bekezdése alapján az alábbi adatokat tesszük közzé:

TARI ÖRÖKZÖLD ÓVODA

 2016/2017.  NEVELÉSI ÉV

Szervezeti, személyzeti adatok

 

A közfeladatot ellátó szerv: Tari Örökzöld Óvoda

3073 TAR, Szondy György út 156.

 

Tel/fax: 32/470-447

E-mail: tarovoda@freemail.hu

 

OM: azonosító: 032086

Elérhetőség a fenti címen és telefonon.

A szervezet felépítése az SZMSZ-ben.

 

Óvodavezető: Fercsik Zsuzsanna

Tel/fax: 32/470-447

E-mail: tarovoda@freemail.hu

Elérhető: előzetes egyeztetés alapján.

 

A Tari Örökzöld Óvoda fenntartója, működtetője:

Tar Község Önkormányzata

3073 Tar, Szondy György út 92.

 

Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

A Tari Örökzöld Óvoda feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó adatok, a rá vonatkozó alapvető jogszabályok, valamint a szervezeti és működési szabályok vagy ügyrend, az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat hatályos és teljes szövege megtalálható az SZMSZ-ben.

 

Az óvodai adatbázis nyilvántartás fajtái:

 • óvodás gyermekek személyes adatai
 • közalkalmazotti nyilvántartás
 • törzskönyv

 

A gyermekek és az alkalmazottak adatbázisa a KIR-ben található, a Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Kormányrendelete alapján.

A Tari Örökzöld Óvoda által közzétett pályázatok: www.kszk.gov.hu

A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények betartásával történik.

 

 Különös és egyedi közzétételi lista:

 1. a) Felvételi lehetőség:

Tar Község Önkormányzatának hirdetménye alapján

 1. b) A beiratkozás ideje:

Tar Község Önkormányzatának hirdetménye alapján

Tari Örökzöld Óvoda, csoportjainak száma:  2

 1. c) Az intézményben fizetendő térítési díj:

Intézményünkben kizárólag az étkezésért kell térítési díjat fizetni.

Az étkezési térítési díj bruttó: 295-Ft/nap/fő

Ingyenes étkezés illeti meg:

 • a rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesülőt
 • a tartósan beteg gyermeket,
 • ahol, a családban tartós beteg gyermeket nevelnek
 • a három vagy több gyermeket nevelő családban élőt
 • valamint szülői nyilatkozat alapján azt a gyermeket, ahol a család egy főre jutó jövedelme nem haladja meg a nettó minimálbér 130%-át (2016.-2017. nevelési évben 960- Ft-ot).

 

Benyújtandó igazolások:

– Első esetben a kedvezményt a lakóhely szerint illetékes jegyzőnél kell igényelni.

– Második esetben orvosi szakvélemény szükséges.

Mindkét esetben a határozatot intézményünkhöz be kell nyújtani.

– Három vagy több gyermekes család esetében, valamint jövedelem alapján, az étkezési kedvezményre jogosító nyilatkozatot külön forma nyomtatványon intézményünkhöz kell benyújtani

 1. d) A fenntartó értékelése:

A nevelési oktatási intézmény munkájával összefüggő értékelését, nyilvános megállapításait és idejét: a 2015/2016. nevelési év végét követően határozza meg.

 

 1. e) óvodai nevelési év nyitva tartási rendje:

 

 

Feladatellátási-hely

 

Nyitvatartási idő

Tari Örökzöld Óvoda  

6.30-16.30

2016/2017-os nevelési év nyári nyitva tartási rendje Tar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete döntése alapján kerül közzétételre, minden év február 15-éig.

A 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 3. § (7) bekezdése alapján Tar Község Önkormányzatának képviselő-testülete a 2016/2017. nevelési évben a Tari Örökzöld Óvoda zárva tartását a szokásos módon határozza meg. A Tari Örökzöld Óvoda, a 2016/2017. nevelési év során 5 nap nevelés nélküli munkanapot igénybe vételét tervezi, a fenntartó engedélye alapján, mely időpontokról a szülőket legalább 7 nappal előtte értesíti. Ezeken a napokon – szülői igény esetén – a gyermekek elhelyezése biztosított.

 

 1. f) ünnepek, megemlékezések rendje:

Intézményünkben az ünnepek, megemlékezések rendje a Pedagógiai Program és az éves munkatervben meghatározottak szerint történik /Részletes tervezésük a csoportnaplókban.

 

 1. g) Az intézmény működésével kapcsolatos dokumentációk:
 • Házirend,
 • Pedagógiai Program,
 • SZMSZ,
 • Éves Munkaterv

A dokumentációknak intézményünkben – a helyben szokásos módon-nyilvánosságot biztosítunk, Tar Község Önkormányzatának honlapján hozzáférhető.

A Házirend egy példánya – az óvodás gyermek beíratáskor – minden szülő számára átadásra kerül.

 

 1. h) Óvodapedagógusok száma:

Tari Örökzöld Óvoda óvodapedagógusainak száma: 4 fő

 1. i) Óvodapedagógusok iskolai végzettsége, szakképzettsége

 

 

 

Óvodapedagógusok végzettség szerint

 

 

Főiskolai végzettségű főállású óvodapedagógus

 

4 fő

 

Szakvizsgát tett egyben szakképzettséget szerzett óvodapedagógus

 

2 Fő

 

j.) Dajkák száma:

Tari Örökzöld Óvoda dajkáinak száma:  fő

 

 1. k) Dajkák szakképzettsége:

 

 

Dajkák végzettség szerint

 

 

Dajkai szakképesítéssel rendelkező dajka

 

2

 1. n) óvodai csoportok száma:

A Tari Örökzöld Óvoda csoportjainak száma: 2 csoport

 

 1. o) Az óvodai férőhelyek száma:

A Tari Örökzöld Óvoda férőhelyeinek száma: 60 fő

 1. p) óvodai csoportok:

A gyermekcsoportok létszáma a 2016. október 1. –i állapot szerint:

Tari Örökzöld Óvoda: 2 csoport

Gomba csoport: 24 fő

Süni csoport:  29 fő

ÖSSZESEN:   53 fő

 

 1. r) a gyermekek le- és kimaradásával, csoport ismétlésével kapcsolatos adatok:

A 2016/ 17. nevelési évben óvodából általános iskolába lépő gyermekek száma: 7 fő

Nagycsoportot ismétlő gyermekek száma (szakértői bizottság véleménye alapján, valamint tartós betegség miatt):  8 fő 

Közzétételi lista felülvizsgálata szükség szerint, de legalább nevelési évenként egyszer, a statisztikai jelentés megküldését követő tizenöt napon belül.

Az adott cikk linkje: http://www.tarkozseg.hu/?page_id=1195