Pályázati felhívás szakmai vezetői feladatok ellátására

Pályázati felhívás

1. Az ajánlatkérő neve:                     Tar Község Önkormányzata
Címe:                                      3073 Tar Szondy György út 92.
Telefon/fax szám:                   06-32-470-777/06-32-470-444
Képviselő:                               Turopoli Zsolt polgármester

2. Beszerzés tárgya: A TOP-5.3.1-16-NG1-2017-00003 azonosítószámú, „A helyi identitás és kohézió erősítése a Zagyva mentén” című projekt keretében szakmai vezetői feladatok ellátása

3. Minőségi és teljesítési követelmények:

 • A projekttel kapcsolatos tevékenységek felügyelete;
 • A berendezések, eszközök, szolgáltatások beszerzésének koordinálása;
 • A pályázathoz kapcsolódó szakmai folyamatok felügyelete, ellenőrzése, beleértve a közbeszerzési eljárásokban való részvétel, a projekt megvalósítás folyamatainak dokumentálása, az előírt nyilvántartások vezetése, dokumentálása;
 • A projekthez kapcsolódó értekezleteken, vagy konzultációkon való részvétel;
 • Pályázati jelentések (szakmai beszámolók) előkészítése, kért dokumentációk ellenőrzése a Közreműködő Szervezet részére történő megküldés előtt, együttműködés azok ellenőrzése során;
 • Kapcsolattartás a projekt során a Közreműködő Szervezet kapcsolattartásra kijelölt munkatársaival;
 • Záró beszámoló elkészítésében való aktív részvétel;
 • A projekthez kapcsolódó szakmai vezetői kapcsolatok teljes körű ellátása.

4. A szerződés meghatározása: Magánszemély megbízási szerződés, munkaidő heti 10 óra

5. A szerződés időtartama:A projekt záró időpontjáig (hatályos szerződés szerint 2021.04.30) tartó határozott idejű munkaviszony. Ajánlatkérő kötelező rendelkezésre állást ír elő továbbá a projekt pénzügyi zárásáig (hatályos szerződés szerint 2021.07.29)

6. A teljesítés helye: Ajánlatkérő székhelye (3073 Tar Szondy György út 92.)

7. Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei: Ajánlatkérő előleget nem fizet. A díjazás a projekt előrehaladásával összhangban, havi ütemezéssel történik.

8. Az ajánlathoz csatolandó dokumentumok: Kérjük, hogy a felhívás mellékletei mellé csatolja aláírt önéletrajzát.

10. Az ajánlattétel benyújtási határideje: 2018. november 30., 10:00

11. Az ajánlattétel benyújtásának címe: 3073 Tar Szondy György út 92.

12. Az ajánlattétel benyújtásának módja: Az ajánlattétel benyújtásának módja: postai úton (3073 Tar Szondy György út 92.) vagy személyesen (3073 Tar Szondy György út 92.) vagy elektronikusan (titkarsag@tarkozseg.hu).

13. A beérkezett ajánlatok elbírálás szempontjai: legalacsonyabb vállalási ár

14. Az ajánlat elbírálásának várható határideje: soron következő Képviselő-testületi ülés

15. Az ajánlattétellel kapcsolatos egyéb információk:

a) Az ajánlattétel díjmentes/díjköteles: Díjmentes

b) Az ajánlatot két példánybankell benyújtani, megjelölve az eredetiés másolatipéldányt. Eltérő tartalom esetén az eredetipéldány tartalma az irányadó. Az oldalakat (üreseket nem) sorszámozni és szignóznikell.

Az e-mail-en beadott ajánlatok esetében az eredeti és másolati példány nem releváns.

Az ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy az ajánlattéli felhívás nem jár szerződéskötési kötelezettséggel az ajánlatkérő számára (Ptk. 6.74. § (2) bekezdés) és a döntéshozó eredménytelenné nyilváníthatja az eljárást. 

Tájékoztatjuk, hogy a Beszerzési Szabályzat értelmében eredménytelen a beszerzési eljárás, ha:

 • nem nyújtottak be ajánlatot (nincs ajánlat),
 • csak az ajánlattételi határidő lejárta után nyújtottak be ajánlatot,
 • az ajánlattevők egyike sem felel meg az ajánlati felhívásban foglalt feltételeknek,
 • egyik ajánlattevő sem, vagy az összességében legelőnyösebb ajánlattevő sem tett – az ajánlattevő rendelkezésére álló anyagi fedezet mértékére tekintettel – megfelelő ajánlatot,
 • nem a felkért ajánlattevők nyújtották be az ajánlatot.

Tar, 2018. november 22.

Turopoli Zsolt
polgármester

Az adott cikk linkje: http://www.tarkozseg.hu/?p=2085