ÁLLÁSLEHETŐSÉG!

Az adott cikk linkje: https://www.tarkozseg.hu/?p=3496

KÖZZÉTÉTEL

Az adott cikk linkje: https://www.tarkozseg.hu/?p=3492

KÖZZÉTÉTEL

Az adott cikk linkje: https://www.tarkozseg.hu/?p=3485

KÖZZÉTÉTEL

Az adott cikk linkje: https://www.tarkozseg.hu/?p=3482

2022/2023. évi helyközi menetrendek egyeztetése

Az Innovációs és Technológiai Minisztérium megbízása alapján a országos, regionális és elővárosi közforgalmú vasúti- és autóbusz-közlekedés szervezésében a KTI Közlekedéstudomány Intézet Nonprofit Kft. Személyszállítási Közszolgáltatási Igazgatóság Közszolgáltatási Központja is közreműködik, koordinálja a menetrendek társadalmi egyeztetésének folyamatát.

Közszolgáltatási Központunk a 2022. december 11-től életbe lépő 2022/2023. évi vasúti és autóbusz menetrendeket érintő, járási menetrendi egyeztetést tart, melyen az Önkormányzatok képviselik a lakossági igényeket.

A települést érintő tömegközlekedési menetrend igényeket és javaslatokat kérjük az Önkormányzathoz megküldeni e-mailen a titkarsag@tarkozseg.hu e-mail címre, illetve személyesen a Hivatalban (3073 Tar, Szondy György út 92.) ügyfélfogadási időben  2022. május 17-ig tehetik meg.

Az adott cikk linkje: https://www.tarkozseg.hu/?p=3471

Pásztói hulladékudvarra történő lakossági beszállítás

Értesítjük a Tisztelt Lakosságot!

Egy hosszú folyamat lezárása kapcsán sikerült elérni, hogy 2022. március 1. követően a tari lakcímmel rendelkező ingatlantulajdonosok is igénybe tudják venni a  VGÜ Nonprofit Kft. által üzemeltetett Pásztói Hulladékudvar szolgáltatásait.

Köszönjük a lakosság türelmét!!!

A hulladékudvar adatai:

A volt állatvásártér területén (a volt Palóc csárda mellet) (Tar HRSZ  018/2.)

Nyitva tartás:

Hétfő zárva
Kedd zárva
Szerda 07.00 – 13.00
Csütörtök zárva
Péntek 07.00 – 13.00
Szombat páratlan héten 07.00 – 12.00
Vasárnap zárva

 

Hulladékudvarok üzemeltetése és a hulladék átadásának rendje

A lakossági hulladékudvarok működésének célja a háztartásokban keletkező nem veszélyes és
veszélyes hulladékok elkülönített gyűjtésének biztosítására.

A Hulladékudvarokba a közszolgáltatási területen ingatlannal rendelkező természetes személy
ingatlanhasználók szállíthatják be hulladékaikat térítésmentesen az alábbiak szerint:
• veszélyesnek nem minősülő hulladékot évente 1000 kg mennyiségig;
• veszélyes hulladékból évente 100 kg-ot (ide tartoznak a veszélyes anyagokat tartalmazó,
kiselejtezett elektromos és elektronikus berendezések is);
• zöld hulladékot 1000 kg évente (vágott fű, lomb, nyesedék, stb.);
• valamint a termékként tovább nem használható, személyautó gumiabroncsból évente 8 dbot.

A beszállítások rendje:
• személyi igazolvány és a lakcímet igazoló hatósági igazolvány bemutatásával, a
magánszemély igazolja, hogy a közszolgáltatási területen lakik, illetve
• a 2012. évi CLXXXV. törvény 39. § (2) szerint igazolja, hogy a hulladékgazdálkodási
közszolgáltatási díjat a koordináló szerv részére megfizette (pl. befizetett csekk bemutatása).
• Társasházak, lakásszövetkezetek ingatlanhasználói a közszolgáltatási díj megfizetését az
aktuális közös költség megfizetésének igazolásával (amely történhet erről szóló készpénzátutalási megbízás, átutalást igazoló tranzakciós bizonylat, valamint ha ezek egyike sem áll
valamilyen okból rendelkezésre, a közös képviselő e minőségben, az Ön nevére szóló
igazolás kiállításával) történhet, természetesen lakcímkártya és személyi igazolvány
egyidejű bemutatásával.
A hulladékok hulladékudvarokba történő szállításáról, illetve az átadandó hulladéknak a kijelölt
gyűjtőedényben történő elhelyezéséről a hulladékbirtokos magánszemély a hulladékudvar
kezelőjének utasítása szerint saját maga köteles gondoskodni.
Amennyiben a beszállított hulladék nincs szétválogatva vagy a beszállító nem hajlandó
szétválogatni, úgy a hulladékok átvétele megtagadásra kerül

Az adott cikk linkje: https://www.tarkozseg.hu/?p=3450

Csatornázást megelőző állapotfelvételi munkák – tájékoztatás

Ezúton hívjuk fel figyelmüket, hogy településükön hamarosan kezdetét veszi a szennyvíz csatorna építési beruházás, ennek kapcsán számítani kell rá, hogy a településeken megjelennek a Penta Kft. megbízásából hivatásos fotós, videós kollégák, akik a kötelezően elvégzendő állapotfelvételeket kell rögzítsék, úgy mint utak, járdák, hidak, épületek, kerítések, utcabútorok, árkok, parkok, középületek állapotának rögzítése és dokumentálása. A későbbiekben számítani kell majd hasonló módon lőszermentesítési vizsgálatokat végző tűzszerész kollégákra (műszeres felszíni vizsgálatok), továbbá esetlegesen régészekre is.

Együttműködésüket, türelmüket ezúton is Köszönjük!

Penta Általános Építőipari Kft.
2100 Gödöllő, Kenyérgyári út 1/E.
Tel.: +36-28/529-050
Fax: +36-28/529-070
E-mail: iroda@pentakft.hu

Az adott cikk linkje: https://www.tarkozseg.hu/?p=3448

Áldott, békés Karácsonyi ünneplést kívánunk!

Tar Község Önkormányzata és a Képviselő-testület nevében minden kedves lakosnak kívánok Áldott, békés Karácsonyi ünneplést, melyhez egy kis műsorral járultak hozzá az alábbi intézmények és civil szervezetek.

 

Ezúton is köszönjük a felkészülésre szánt idejüket és munkájukat!!!

Itt ragadom meg az alkalmat, hogy az idei évben felajánlott két karácsonyfát, amik a faluközpontot díszítik megköszönjem Széles Editnek és Görőcs Gyulának és családjának.

 

Turopoli Zsolt
polgármester 

 

Az adott cikk linkje: https://www.tarkozseg.hu/?p=3425

Tar Roma Nemzetiségi Önkormányzat Közmeghallgatás

Az adott cikk linkje: https://www.tarkozseg.hu/?p=3372

KÖZMEGHALLGATÁS

MEGHÍVÓ

Tájékoztatom Tar község lakosságát, hogy  Tar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló  2011. évi CLXXXIX törvény 54. §-a alapján

2021. november 18-án 17.00 órai kezdettel

közmeghallgatást

tart.

Helye: Szurdokpüspöki Közös Önkormányzati Hivatal Tari Kirendeltségének Tanácsterme
(3073 Tar, Szondy György út 92.)

Tar 2021. november 9.

                                                          

Tisztelettel:

                                                                                             

Turopoli Zsolt

polgármester

 

Az adott cikk linkje: https://www.tarkozseg.hu/?p=3370

Skip to content