Már 26

EBOLTÁS

Már 24

Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály NKMH SJH Hirdetménye

NMKH SJH Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály NO-05/KVO/307-19/2017 számú Hirdetménye Tar 018 hrsz. alatti ingatlanon létesítendő hulladékudvar kapcsán.

Már 24

Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály NKMH SJH Hirdetménye

 

NMKH SJH Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály NO-05/KVO/306-21/2017 számú Hirdetménye Tar 018 hrsz. alatti ingatlanon létesítendő hulladékudvar kapcsán.

Már 17

Rendőrségi bűnmegelőzési tájékozatató, március

NÓGRÁD MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG
BŰNÜGYI IGAZGATÓSÁG
BÜNÜGYIOSZTÁLY
BŰNMEGELŐZÉSI ALOSZTÁLY

Védekezzünk a gépjámű-feltörések ellen!

Előfordul, hogy gépkocsink ülésén, utasterében szem előtt hagyjuk értékeinket. Az ilyen figyelmetlenséggel, könnyelműséggel hozzásegítjük a bünözőket a könnyű zsákmányhoz, hiszen az értékek megszerzése érdekében gépjárművünket feltörhetik. A rendőrség azt tapasztalja, hogy ha csak rövid időre szállnak ki az autóból, kevésbé körültekintőek, és ilyen alkalmakkor megnövekszik a gépkocsifeltörések és az alkalmi lopások száma.

Nem lehet behatárolni, milyen típusú gépkocsikra specializálódnak a tolvajok. Ahol alkalom és lehetőség kínálkozik, ott elkövetik a bűncselekményt, kárt és bosszúságot okozva a tulajdonosnak. A forgalomban lévő gépjárművek száma egyre növekszik, szinte bármelyik válhat az ilyen jellegű bűncselekmények célpontjává. Sajnálatos módon, sokszor a sértettek magatartása is hozzájárul a “sikeres” gépkocsi feltöréshez. Nagyot téved az a tulajdonos, aki úgy gondolja, ha az első ülés mögé teszi, vagy letakalja értékeit, ezáltal azok már biztonságban vannak, mert a tolvajok először pontosan ezeket a helyeket nézik meg.
Az elkövetők kedvelt helyszínei közé tartoznak a bevásárló-központok, áruházak, piacok parkolói. Bevált módszerük, hogy amikor a tulajdonos a vásárolt árut rakja a csomagtartóba, egyikük eltereli a figyelmét, míg a másik a kocsira vagy ülésre tett, táskát, kabátot, egyéb ériékeket lopja el. Az utóbbi időben a “klasszikus” gépkocsi feltörési módszer – az ablak vagy ablakok betörése – mellett kifinomultabb technikát is alkalmaznak a tolvajok. Arnikor a tulajdonos be akarja zárni a jármüvet, blokkolják a távirányító jeiét. Ez ellen csak úgy lehet védekezni, hogya kilincs nyitásával ellenőrizzük, valóban bezártuk-e az autó ajtaját. Mivel a blokkolók viszonylag kis hatósugarúak, célszerü gondosan körül nézni, ha bármilyen gyanús körülményi észlelünk, keressünk másik parkolóhelyet.

A modern autók immobiliserrel (indításgátlóval) felszereltek, sok tulajdonos kizárólag erre hagyatkozik, de ezt rosszul teszik. Akinek lehetősége van rá, szereltessen gépjáművébe riasztót. Minél több biztonságtechnikai eszköz védi a jármüvet, a tolvajnak annál több időt kell eltöltenie az autónál, így nagyobb a lebukás veszélye.

Sokan tartják megfelelő óvintézkedésnek, ha térfigyelő kamerák hatósugarában parkolnak. Azonban ez sem jelent teljes biztonságot, mert a kamerák látótere korlátozott, az elkövetők pedig
álcázhatják magukat, így nem lehet mindig beazonosítani őket.

Hogyan lehet tehát védekezni a tolyajok ellen?
– Ne hagyjon értéket gépkocsijában, az autó nem biztonságos tárolóeszköz!
– Üres táskát sem szabad a kocsiban hagyni, hiszen a tolvaj csak a jánnií feltörése után veszi észre, hogy nem zsákmányolt semmit. A gépkocsi feltörése a bosszúságon túl
jelentős anyagi kárt is jelent.
– Személyes iratait és ajármií okmányait soha ne tartsa a személygépkocsiban!
– Ha a vásárlást követően az árucikkeket az autójában csak látható helyre tudta bepakolni, ne hagyja járművét őrizetlenül!
Mindig zárja be a jármű ajtóit, az ablakokat húzza fel, kapcsolja be a riasztót, még akkor is, ha csak pár percre száll ki!
Amennyiben a büncselekmény már megtört ént, a helyszínen található nyomok megőrzése érdekében, ne nyúljon semmihez és értesítse a rendőrséget a 107, 112 telefonszámon!

Nógrád Megyei Rendőr-fökapitányság
Bünmegelőzési Alosztály

Már 10

Közlemény környezetvédelmi hatósági eljárás megindításásról

Közlemény köenyezetvédelmi hatósági eljárás megindításásról

Már 07

Országos tűzgyújtási tilalom!

Tárgy: Országos tűzgyújtási tilalom elrendelése

Az ország teljes területén lévő erdőkre és fásításokra, valamint az erdők és fásítások határától számított kétszáz méteren belüli területre – átmeneti időre – jelen határozatom kőzzétételének időpontjától azonnali hatállyal általános tűzgyújtási tilalmat rendelek el. A határozat közlése időpont jának az első közzététel időpont ja minősül.
A fenti időponttól kezdődően tilos a tűzgyújtás a felsorolt területeken a kijelölt tűzrakó helyeken is, valamint a közút- és vasút menti fásításokban, beleértve a parlag és gazégetést is.

Felhívom az erdőben kirándulók, a mezőgazdasági területeken dolgozók, valamint a közúton és vasúton utazók figyelmét, hogy égő cigarettát és dohányneműt ne dobjanak el, azt minden esetben oltsák el. Aki a tűzvédelmi rendelkezéseket megszegi erdővédelmi bírsággal sújtható.

Budapest, 2017. március 3.

Teljes határozat letöltése

 

Már 07

Lakossági felhívás az erdő- és szabadtéri tüzek megelőzésére

LAKOSSÁGI FELHÍVÁS

 az erdő- és szabadtéri tüzek megelőzésére

Az enyhébb tavaszi időjárás beköszöntével egyre többen választanak szabadtéri programot és tevékenységet, ennek során fokozottabb figyelmet kell fordítani a szabadban keletkező tüzek megelőzésére. A veszélyt a száraz aljnövényzet és avar jelenti, amelyben könnyen és gyorsan terjed a tűz, különösen erős szél esetén. A szabadtéri tűzesetek keletkezésének fő oka az emberi gondatlanság. A károk akkor előzhetőek meg a legkönnyebben, ha tisztában vagyunk a biztonságos szabadtéri tűzgyújtás és a tűzmegelőzés alapvető szabályaival.

A levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet értelmében tilos a növényzet, illetve a növénytermesztéssel összefüggésben keletkezett, vagy kerti hulladék szabadtéri égetése, kivéve, ha azt külön jogszabály – pl. növény egészségügyi okból hatósági engedély beszerzése mellett – megengedi. Avar és kerti hulladék égetését csak az adott település önkormányzata engedélyezheti rendeletében, de égetni ebben az esetben is csak a rendeletben meghatározott helyen, napokon és módon szabad. Külterületi ingatlanok esetében, amennyiben az égetést jogszabály megengedi, előzetesen engedélyeztetni kell a tűzvédelmi hatósággal (irányított égetés). Továbbra is megengedett a kerti grillezés és a tűzön történő sütés-főzés a tűz állandó felügyelete mellett.

A szabadtéri tűzgyújtás feltételeit az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet tartalmazza. A szabadban meggyújtott tüzet soha ne hagyjuk felügyelet nélkül és minden esetben gondoskodjunk megfelelő mennyiségű oltóanyagról. Mindig legyen nálunk a tűz oltására alkalmas kézi szerszám, és csak akkora tüzet gyújtsunk, amekkorát folyamatosan felügyeletünk alatt tudunk tartani. Tájékozódjunk a várható időjárásról, mert a szél kedvez a tűz gyors továbbterjedésének. A felügyelet nélkül hagyott tűz könnyen továbbterjedhet és életveszélyt jelentő, vagy súlyos kárt okozó tüzek forrásává válhat.

A szabadtéri tűz kockázata jelentősen függ az időjárási viszonyoktól, a száraz és szeles időjárás elősegíti a tűz kialakulását, továbbterjedését. Erdőtűz-veszélyes időszakban országos szinten a vidékfejlesztési miniszter, területi szinten az erdészeti hatóság tűzgyújtási tilalmat rendelhet el, mely esetén az érintett területen akkor is tilos a tűzgyújtás – beleértve a kijelölt tűzrakóhelyeket is –, ha azt egyébként más jogszabály megengedi.

A jogszabályi tilalom ellenére, illetve jogszabálytól eltérő vagy hatósági engedély hiányában végzett tűzgyújtási tevékenység miatt az önkormányzat, a környezetvédelmi hatóság és a tűzvédelmi hatóság bírságot szabhat ki.

Tűzgyújtási tilalommal és erdőtüzekkel kapcsolatos további információkért keresse fel a katasztrófavédelem oldalait (http://www.katasztrofavedelem.hu, http://nograd.katasztrofavedelem.hu ), vagy a NÉBIH Erdészeti Igazgatóság honlapját (www.erdotuz.hu). Az Országos Tűzmegelőzési Bizottság tájékoztató kisfilmjei az alábbi linkeken tekinthetőek meg:

http://www.katasztrofavedelem.hu/index2.php?pageid=press_video_index2&vid=39

http://www.katasztrofavedelem.hu/index2.php?pageid=press_video_index2&vid=32

jan 26

Pályázati lehetőség kis- közép- és mikrovállalkozások részére

nov 16

Megváltozik a Járási Ügysegéd félfogadásának időpontja

Tisztelettel értesítjük a Lakosságot, hogy 2016. november 21-től változik a Járási Ügysegéd félfogadásának időpontja.

Minden héten csütörtökön 8.00 és 10.00 között fogadja 
a Szurdokpüspöki Közös Önkormányzati Hivatal Tari Kirendeltségén (3073 Tar, Szondy György út 92.)
a járási hivatal Ügysegédje a lakosságot.

 

nov 04

A legfontosabb tudnivalók a kéményseprésről

Letölthető tájékoztató:

A legfontosabb tudnivalók a kéményseprésről.

Régebbi bejegyzések «