Jelzőlámpával irányított ideiglenes forgalomterelés a Szondy György úton

Tájékoztatjuk Önöket, hogy várhatóan 2019.05.27-től Tar településen a 21. sz. főút-hoz kapcsolódóan a 24105. j. útkorrekció (Szondy György út) bontási és építési munkálatai miatt a csatolt PDF-eken látható területen félpályás, jelzőlámpával irányított ideiglenes forgalomterelést alakítunk ki. Az első ütemben az ideiglenes forgalomterelés az F-1 Helyszínrajz alapján, a második ütemben az F-2 Helyszínrajz lapján kerül kiépítésre.

 

Tervszám:      2019/10 F-1 Helyszínrajz

                       2019/10 F-2 Helyszínrajz

 

Az adott cikk linkje: http://www.tarkozseg.hu/?p=2304

Bűnmegelőzési hírlevél, május

 Nógrád Megyei Rendőr-főkapitányság Bűnmegelőzési Alosztály 

ELEKTRONIKUS LAKOSSÁGI BŰNMEGELŐZÉSI INFORMÁCIÓS RENDSZER 

Lakossági Hírlevél 

2019. május 

NE HIGGYEN A CSALÓKNAK! 

Kérjük, fogadják meg a Nógrád Megyei Rendőr-főkapitányság bűnmegelőzési tanácsait! 

A bűnözők a bűncselekmények elkövetésénél azt használják ki, hogy az idős emberek gyakran hiszékenyek, jószívűek, vagy akár azt, hogy egyedül vannak. A sértettek óvatlansága, a túlzott bizalom az idegenek irányában még mindig gyakori áldozati magatartás. A lakosok egy része sokszor életmódjából, szokásaiból, és/vagy korából, egészségi állapotából adódóan könnyen megtéveszthető. 

Az idős emberek jóhiszeműségük, segítőkészségük miatt kiemelten veszélyeztetettek a különféle jogsértésekkel szemben. 

Az úgynevezett trükkös elkövetők egyik módszere az „unokázós” csalás. A csalók az időskorú áldozatot az unoka, vagy más hozzátartozó nevében telefonon hívják fel, majd különböző indokkal pénzt kérnek. 

GONDOLJA ÁT MIT TEGYEN! NE ENGEDJE, HOGY BEFOLYÁSOLJÁK! 

A leggyakoribb színlelt okok: 

– Az unoka, vagy hozzátartozó balesetet szenvedett, és az okozott károk rendezése miatt pénzre van szüksége. 

– Az unoka, vagy hozzátartozó kölcsönt vett fel, amit sürgősen vissza kell fizetni. 

– A hozzátartozó bajba került, esetleg fogságban van, csak pénzért cserébe engedik szabadon. 

Ilyen esetekben azonnal ellenőrizzék a hívás valóságtartalmát. Ha felmerül a gyanú, hogy valaki önmagát az Ön hozzátartozójának adja ki, hívja fel őt és tájékozódjon. 

 Figyelem! A csalók a bűncselekmények elkövetésére felkészülnek és a sértett bizalmának elnyerése végett olyan információkat is közölhetnek, amelyek valóban a hozzátartozóhoz kapcsolódnak. 

 Ne beszéljenek idegenek előtt, nyilvános helyen magánügyeikről, mert ezeket az információkat a bűnelkövetők felhasználhatják. 

 Soha ne nyissanak ajtót idegeneknek, és bármilyen indokra is hivatkoznak, ne adjanak nekik pénzt! 

 Gyanús idegenek látogatása esetén hasznos lehet, ha megjegyzik a személyleírásukat, és adott estben a gépjármű rendszámát. 

 Amennyiben az ismeretlenek valamely szolgáltató dolgozójaként mutatkoznak be, minden esetben kérjék el igazolványukat, majd a szolgáltató telefonos ügyfélszolgálatán ellenőrizzék. 

A RENDŐRSÉG ÖSSZEFOGÁSRA KÉRI A LAKOSSÁGOT! 

Különösen az idős emberek családtagjai, közvetlen ismerősei tudnak segíteni abban, hogy rokonaik nagyobb biztonságban éljenek. 

Ha szükséges, többször is hívják fel rokonuk, ismerősük figyelmét a fentiekhez hasonló történetekre, bűnelkövetési módszerekre, 

és mondják el nekik a rendőrség tanácsait. 

Ha mégis bűncselekmény áldozatává válik, azonnal értesítse 

a rendőrséget a 112-es segélyhívó számon. 

„A szülők és a családok a Rendőrség kiemelt partnerei a kábítószer-bűnözés megelőzésében” program 

Az Országos Rendőr-főkapitányság 2014 nyarán országos prevenciós programot indított útjára a fiatalok kábítószer-fogyasztásának megelőzése érdekében. Drogprevenciós összekötő került kijelölésre valamennyi rendőrkapitányságon, aki a hozzá fordulók részére elektronikus úton, előadásokon, fórumokon, fogadóórán, illetve telefonon keresztül nyújt tájékoztatást a kábítószerekkel kapcsolatos büntetőjogi kérdésekben. 

A DROGPREVENCIÓS ÖSSZEKÖTŐK ELÉRHETŐSÉGEI 

Salgótarjáni Rendőrkapitányság
Vojtkovszky Attila r. főtörzszászlós
Telefonszám: 06-32-411-255/32-15
E-mail-cím: infodrog@nograd.police.hu.
A telefonos ügyelet ideje: minden hó 1. és 3. keddje, 15:00-16:00 

Balassagyarmati Rendőrkapitányság
Kobl Gábor c. r. őrnagy
Telefonszám: 06-35-300-344/60-62
E-mail-cím: infodrog@nograd.police.hu.
A telefonos ügyelet ideje: minden hó 1. és 3. keddje, 15:00-16:00 

Pásztói Rendőrkapitányság
Szigyártó Marianna Éva c. r. alezredes
Telefonszám: 06-32-460-255/63-43
E-mail-cím: infodrog@nograd.police.hu.
A telefonos ügyelet ideje: minden hó 1. és 3. keddje, 15:00-16:00 

Rétsági Rendőrkapitányság
Pálinkásné Eigen Éva c. r. őrnagy
Telefonszám: 06-35-350-144/64-59
E-mail-cím: infodrog@nograd.police.hu.
A telefonos ügyelet ideje: minden hó 1. és 3. keddje, 15:00-16:00 

Szécsényi Rendőrkapitányság
Oman Lajos r. alezredes
Telefonszám: 06-32-372-255/65-69
E-mail-cím: infodrog@nograd.police.hu.
A telefonos ügyelet ideje: minden hó 1. és 3. keddje, 15:00-16:00 

Bátonyterenyei Rendőrkapitányság
Bencsik Ernő r. százados
Telefonszám: 06-32-420-020/33-53
E-mail-cím: infodrog@nograd.police.hu.
A telefonos ügyelet ideje: minden hó 1. és 3. keddje, 15:00-16:00 

Kérjük, forduljon bizalommal munkatársunkhoz! 

Az adott cikk linkje: http://www.tarkozseg.hu/?p=2300

Tájékoztatás 21. sz. főút ideiglenes forgalmirend-változás

Ütemterv szerint halad a 21. sz. főút fejlesztése

A 21. sz. főút Nógrád megyei szakaszának kivitelezése a következő szakaszához érkezett. A munkálatok miatt a Tari csomópontban 2019. április 30-tól várhatóan két hétig ideiglenesen lezárják a Mátraverebély felé vezető utat. Ez idő alatt a lezárt csomóponti ág mögötti területeket a Mátraverebély, Vasút úti csomóponton keresztül tudják megközelíteni az autósok. A 21. sz. főúton illetve Tar település felé a munkálatok ideje alatt továbbra is mindkét irányba haladhat a forgalom az építési szakaszon bevezetett 60, illetve 40 km/órás sebességkorlátozás mellett.

Kérjük a közlekedők szíves megértését és türelmét.

Tisztelettel:

NIF Zrt.

Az adott cikk linkje: http://www.tarkozseg.hu/?p=2292

Hulladékszállítás Május 1.

Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy a szerdai hulladékszállítás a Május 1-jei ünnepnap ellenére a szokatt módon és időben történik!

Az adott cikk linkje: http://www.tarkozseg.hu/?p=2290

Hirdetmény óvodai beiratkozásra 2019/2020. nevelési évre vonatkozóan

Az adott cikk linkje: http://www.tarkozseg.hu/?p=2267

HIRDETMÉNY A BÍRÓSÁGI ÜLNÖKÖK VÁLASZTÁSÁRÓL

Az Alaptörvény 27. cikkének (2) bekezdése szerint törvény által meghatározott ügyekben és módon nem hivatásos bírák is részt vesznek az ítélkezésben.

A törvényszékek, a járásbíróságok, valamint a közigazgatási és munkaügyi bíróságok ülnökeinek megválasztására -a köztársasági elnök 95/2019.(III.5.) KE határozata alapján- 2019. március 7. és április 30. között kell sort keríteni.

A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvény 213. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően az ülnököket a bíróság illetékességi területén lakóhellyel rendelkező nagykorú magyar állampolgárok, a bíróság illetékességi területén kívül működő helyi önkormányzatok és egyesületek -kivéve pártokat- jelölik.

A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvény (Bjt.) 216. § (1) bekezdése szerint az ülnökök megbízatása 4 évre szól azzal, hogy a korábban megválasztott ülnökök megbízatása az új ülnökválasztástól számított 30 nap elteltével jár le.

A Bjt. rendelkezik az ülnökjelölés és választás szabályairól.

A Bjt. 212. § (1) bekezdése szerint ülnöknek az a 30. évét betöltött magyar állampolgár választható meg, aki nem áll a cselekvőképességet érintő gondnokság, vagy támogatott döntéshozatal hatálya alatt, továbbá büntetlen előéletű és nem áll közügyektől eltiltás hatálya alatt sem.

Az ülnök nem lehet tagja pártnak, és politikai tevékenységet nem folytathat.

A büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvény (Be.) 680. § (5) bekezdése alapján a fiatalkorú elleni büntetőeljárásban ülnökként kizárólag
a) pedagógus,
b) pszichológus, vagy
c) a család-, gyermek- és ifjúságvédelmi szolgáltatás, gyámügyi igazgatás keretében az ellátottak gyógyítását, ápolását, foglalkoztatását, fejlesztését, ellátását, nevelését, gondozását vagy szociális segítését, a gyermek sorsának rendezését közvetlenül szolgáló, egyetemi vagy főiskolai végzettséghez kötött munkakörben dolgozó vagy korábban dolgozó személy vehet részt.

Az ülnökök jelölése

A Bjt. 213. § (1) bekezdés értelmében az ülnököket a bíróság illetékességi területén lakóhellyel rendelkező nagykorú magyar állampolgárok, a bíróság illetékességi területén működő helyi önkormányzatok és az egyesületek – kivéve a pártokat – jelölik.

A (2) bekezdés alapján a fiatalkorúak büntetőügyeiben eljáró bíróság
a) pedagógus ülnökeit a bíróság illetékességi területén működő alapfokú és középfokú nevelési-oktatási intézmények tantestületei,
b) nem pedagógus ülnökeit az egyesületek – kivéve a pártokat -, a foglalkozásuk szerinti érdek-képviseleti szervek, valamint őket a Be. 680. § (5) bekezdés c) pontja szerinti munkakörben foglalkoztató, vagy korábban foglalkoztató szervezetek jelölik.

A tantestületek nyugdíjas, állományukba már nem tartozó pedagógust is jelölhetnek.

A (4) bekezdés alapján a közigazgatási és munkaügyi bíróság ülnökeit elsősorban a munkavállalók és munkaadók érdek-képviseleti szervei jelölik.

A jelöléshez csatolni kell a jelölti nyilatkozatot arról, hogy a bírósági ülnökké történő jelölést elfogadja, egyúttal nyilatkozik arról, hogy volt-e büntetve és van-e választójoga. A jelölt a jelölés elfogadását követően hatósági erkölcsi bizonyítvánnyal igazolja büntetlen előéletét. Amennyiben ezen igazolási kötelezettségét elmulasztja, ülnökké megválasztani nem lehet. (Bjt. 214.§ (3) bek).

A fiatalkorúak büntetőügyében eljáró bíróság nem pedagógus ülnökjelöltjének az ülnökké történő megválasztásra jogosult képviselő-testület részére igazolnia kell a megválasztáshoz szükséges adatokat és tényeket.

Egy jelölt kizárólag egy bírósághoz választható meg ülnökké.

A jelöléshez nyomtatvány a Szurdokpüspöki Közös Önkormányzati Hivatal Tari Kirendeltségén (3073 Tar Szondy György út 92.) igényelhető, valamin letölthető a www.tarkozseg.hu honlapról.

Letöltehető tájékoztatók, nyomtatványok:

A bírósági ülnökök jogai és kötelezettségei

Bírósági ülnökké jelölés

Jelölő nyomtatvány Fiatalkorúak büntető ügyében eljáró bíróságra

Jelölő nyomtatvány Közigazgatási és munkaügyi bíróságra

Nyilatkozat jelölés elfogadásáról

A kitöltött nyomtatványokat szíveskedjenek leadni legkésőbb 2019. április 8. napjáig.

Tar, 2019. március 26.

Turopoli Zsolt

polgármester

Az adott cikk linkje: http://www.tarkozseg.hu/?p=2257

Megváltozott a Háziorvosi szolgálat rendelési ideje

Háziorvosi szolgálat

Dr. Román Kinga háziorvos

Rendelés ideje

Hétfő: 08.00–13.00 és 13.00–16.00
Kedd: 13.00–16.00 (Kedden délelőtt a Doktornő Mátraszőlősön rendel!)
Szerda: 08.00–12.00
Csütörtök: 08.00–10.00 és 13.00–16.00
Péntek: 08.00–12.00

Az adott cikk linkje: http://www.tarkozseg.hu/?p=2255

Emberi Erőforrás Támogatáskezelő Programiroda pályázati felhívásai

Az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő Programiroda az „Útravaló Ösztöndíjprogram” keretében a 2018/2019.  II. félévre vonatkozóan ismét meghirdette 2019. március 14.- től az „Út a Középiskolába” és az „Út az Érettségihez” alprogramok pályázati felhívását.

A felhívás keretében a 2019-es tavaszi félévre (2019. márciustól- júliusig terjedő 5 hónapra) biztosít a Program tanulói és mentori ösztöndíjat a sikeres pályázók számára.

Az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program – az EFOP-3.1.4-15-2015-00001 és a Versenyképes Magyarország Operatív Program -VEKOP-7.3.1-17-2017-00001 projekttel egyedi célként tűzte ki a végzettség nélküli iskolaelhagyás csökkentését, a hátrányos helyzetű tanulók végzettségi szintjének növelését, valamint a minőségi oktatáshoz, neveléshez és képzéshez való hozzáférés biztosítását. Ennek egyik eszközeként a sérülékeny társadalmi csoportokhoz tartozó tanulók iskolai sikerességének szakmai- tartalmi fejlesztéssel és a hátrányokat közvetlenül kompenzáló tevékenységekkel történő támogatást fogalmazta meg.

Az „Út a középiskolába” alprogram célja, a résztvevő tanulók felkészítése, az érettségit adó középiskolákban való továbbtanulásra.  Az „Út az érettségihez” alprogram célja, a résztvevő tanulók támogatása, a középiskola sikeres befejezése érdekében és a felsőoktatásba való bekerülés elősegítése.Várjuk mindazon iskolák jelentkezését, akik részt kívánnak venni az „Útravaló Ösztöndíjprogram” két alprogramjában – az „Út a középiskolába” vagy az „Út az érettségihez” alprogramban.

A pályázat ösztöndíjat és mentori támogatást nyújt a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű tanulók részére. A tanulókat kiegészítő ösztöndíjjal szeretnénk motiválni. A program a mentoroknak ösztöndíjat és szakmai háttértámogatást biztosít.

A jelentkezési felhívás és a hozzátartozó Útmutató az EMET honlapján megtalálható.

További információk:

www.ukir.emet.gov.hu

www.emet.gov.hu

VEKOP II. félév jelentkezési felhívás_2019.03.13

EFOP II. félév jelentkezési felhívás_2019.03.13 (003)

Az adott cikk linkje: http://www.tarkozseg.hu/?p=2213

Választási határozat

Az adott cikk linkje: http://www.tarkozseg.hu/?p=2195

HIRDETMÉNY megfigyelési zárlat elrendeléséről

Az adott cikk linkje: http://www.tarkozseg.hu/?p=2153