EBÖSSZEÍRÁS

FELHÍVÁS

TAR KÖZSÉG KÖZIGAZGATÁSI TERÜLETÉN TÖRTÉNŐ EBÖSSZEÍRÁSRA

ebosszeiro_adatlap_2024

Tisztelt Ebtartók!

Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény 42/B.§ (1) bekezdése alapján Tar Község Önkormányzata ebrendészeti feladatainak ellátása érdekében, illetve a veszettség elleni oltás járványvédelmi vonatkozásaira tekintettel Tar község területén 2024. július 5-től – 2024. augusztus 30-ig terjedő időszakban Tar község közigazgatási területén tartott ebek vonatkozásábanebösszeírást végez. Az eb tulajdonosa/tartója az ebösszeíráskor köteles a törvényben előírt adatokat a települési önkormányzat rendelkezésére bocsátani. Az ebösszeírás önbevallásos módszerrel történik.

Az ebtartóknak ebenként egy, a hivatkozott jogszabályban meghatározott adattartalmú adatlapot „Ebösszeíró adatlap” kell kitölteni és azt (azokat) az önkormányzathoz visszajuttatni. Egy darab adatlapot az Önkormányzat minden háztartás részére eljuttat, további adatlapok beszerzése az ebtulajdonos/ebtartó kötelessége. Azok 2024. július 05. napjától kezdődően folyamatosan beszerezhetők Tar Község Önkormányzatának titkárságán /3073 Tar, Szondy György út 92./, valamint letölthető a www.tarkozseg.hu honlapról.

A kitöltéssel kapcsolatos tájékoztatást hivatali időben személyesen a Önkormányzati Hivatal titkárságán (hétfő, péntek 7:30-12:00; szerda 12:30:00-16:00), illetve az 0632/470-777 telefonszámon kérhető.

Az ebösszeíró adatlapot ebenként kitöltve az alábbi módokon lehet benyújtani:

 

  • Postai úton: Tar Község Önkormányzata 3073 Tar, Szondy György út 92 sz. alatti címre postázva
  • Elektronikusan: titkarsag@tarkozseg.hu címre küldve,
  • Személyesen: Tar Község Önkormányzatának titkárságán.

 

Felhívom az eb tulajdonos(ok)/tartó(k) figyelmét arra, hogy a korábbi ebösszeírás során bejelentett ebeket ismét be kelljelenteni!

Az ebösszeíró adatlapok leadásának határideje: 2024. augusztus 30.

Felhívom továbbá az ebtulajdonosok figyelmét az alábbiakra:

  • a kedvtelésből tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról szóló 41/2010. (II. ) Korm.rendelet 17/B § (10) bekezdése értelmében a négy hónaposnál idősebb eb csak transzponderrel megjelölve tartható, ezért kérem, amennyiben a jogszabályban meghatározott kötelezettségének még nem tett eleget, úgy szíveskedjék a transzponderrel nem rendelkező ebeket állatorvosnál megjelöltetni.
  • Az ebösszeírásban mikrochippel ellátott és az állatorvosnál korábban bejelentett, a központi nyilvántartásban már szereplő, valamint a bilétával rendelkező és a helyi nyilvántartásban szereplő ebeket is be kell jelenteni.
  • Az ebtulajdonosok az ebösszeírást követően is kötelesek az adatokban bekövetkezett változásokat, szaporulatot írásban
  • Az adatszolgáltatási kötelezettség teljesítését és a benyújtott adatlapok valóságtartalmát a polgármesteri hivatal munkatársai ellenőrizhetik.
  • Az ebösszeírás elmulasztásának jogkövetkezménye- az állatvédelmi bírságról szóló kormányrendelet alapján – minimum 75.000,- Ft pénzbírság.

 

Együttműködésüket köszönöm!

Molnárné dr. Kontra Bernadett

jegyző nevében és megbízásából

 

 

Kanyóné Kis Anita

aljegyző

 

ebosszeiro_adatlap_2024

SKM_C224e24070413460

 

Az adott cikk linkje: https://www.tarkozseg.hu/?p=3988

III. FOKÚ HŐSÉGRIASZTÁS!!!

A HungaroMet Magyar Meteorológiai Szolgáltató Nonprofit Zrt. előrejelzési adatait, valamint a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ szakmai ajánlását figyelembe véve

az ország egész területére vonatkozóan

2024. június 19-én (szerda) 00.00 órától 2024. június 22-én (szombat) 24.00 óráig

III. fokú hőségriasztást adott ki 

Dr. Müller Cecília, országos tisztifőorvos!

A hőhullám élettani hatásai: a hő stresszt, napszúrást és hőgutát okoz. Kérem a lakosságot, különösen a betegeket, a 0-14 éves korú gyermekeket és az idősebb korosztályt, hogy kerüljék a szabadban tartózkodást és dolgozást, illetve tartózkodjanak minél többet árnyékban vagy hűvös/klimatizált helyiségben a további információig.

Tar település közigazgatási területén megtalálható közkutak listája:

3037 Tar, Szondy György út 184.

3073 Tar, Attila út 9.

3073 Tar Petőfi út  54/A.

3073 Tar, HRSZ 228. (köztemető)

3073 Tar, Kossuth út 49.

3073 Tar, József Attila út 4.

3073 Tar, Rákóczi út 38.

3073 Tar, Árpád út 8.

Az adott cikk linkje: https://www.tarkozseg.hu/?p=3986

2024. június 9-i választás eredményekről határozatok

Az adott cikk linkje: https://www.tarkozseg.hu/?p=3980

Tájékoztató a szelektív és az elkülönített hulladék gyűjtésre rendszeresített gyűjtőedény térítésmentes átvételéről

Az adott cikk linkje: https://www.tarkozseg.hu/?p=3977

Mátra Trophy – 2024. május 25.

Az adott cikk linkje: https://www.tarkozseg.hu/?p=3971

Dr. Tuzson János emléknap 2024.

Az adott cikk linkje: https://www.tarkozseg.hu/?p=3968

2024. évi Helyi önkormányzati választásokon és Nemzetiségi önkormányzati választásokon

Tar település, polgármester jelöltek

  Jelölt neve Jelölő szervezet neve Jelölés típusa
1 TUROPOLI ZSOLT Független jelölt polgármesterjelölt
2 KOVÁCS ANDREA Független jelölt polgármesterjelölt

Tar település, egyéni listás jelöltek

  Jelölt neve Jelölő szervezet neve
1 SZEKACSEK ZOLTÁN Független jelölt
2 MATICS JÁNOS Független jelölt
3 LADÓCZKINÉ UJHÁZI BEÁTA Független jelölt
4 NAGY KÁROLY Független jelölt
5 KANYÓ ILONA Független jelölt
6 SÁNDOR LÁSZLÓNÉ Független jelölt
7 TÓTH JÓZSEF Független jelölt
8 ÁGASVÁRI ZSOLT Független jelölt
9 BOGNÁR BALÁZS Független jelölt
10 ANTAL BÁLINT GERGELY Független jelölt
11 KOVÁCS ANDREA Független jelölt
12 SÁNDOR ISTVÁN Független jelölt
13 GÖRÖCS KRISZTIÁN Független jelölt
14 SZERENCSÉS JÓZSEF Független jelölt

Tar települési roma nemzetiségi önkormányzati választás egyéni jelöltjei

  Jelölt neve Jelölő szervezet neve Nemzetiség Jelölés típusa
1 OLÁH GÉZÁNÉ Cigány Közösségek Szövetsége Roma települési nemzetiségi egyéni jelölt
2 BARANYI ANDOR Cigány Közösségek Szövetsége Roma települési nemzetiségi egyéni jelölt
3 SŐREGI BRIGITTA Roma Polgárjogi Mozgalom B.-A.-Z. Megyei Szervezete Roma települési nemzetiségi egyéni jelölt
4 RÁCZ ATTILA Roma Polgárjogi Mozgalom B.-A.-Z. Megyei Szervezete Roma települési nemzetiségi egyéni jelölt
5 OLÁH BEÁTA Cigány Közösségek Szövetsége Roma települési nemzetiségi egyéni jelölt
6 BALLA CSABA Cigány Közösségek Szövetsége Roma települési nemzetiségi egyéni jelölt
7 CSEMER SZABOLCS Roma Polgárjogi Mozgalom B.-A.-Z. Megyei Szervezete Roma települési nemzetiségi egyéni jelölt
8 BOTOS EDIT Romajó Országos Egyesület Roma települési nemzetiségi egyéni jelölt
9 BALLA EUGÉNIA Cigány Közösségek Szövetsége Roma települési nemzetiségi egyéni jelölt
10 SZABÓ JÓZSEFNÉ Romajó Országos Egyesület Roma települési nemzetiségi egyéni jelölt
11 BALLA KÁROLYNÉ Romajó Országos Egyesület Roma települési nemzetiségi egyéni jelölt

Az adott cikk linkje: https://www.tarkozseg.hu/?p=3961

A HVB 2024. május 14-i ülésén hozott határozatok

A HVB 2024. május 14-i ülésén hozott 31/2024. (V.14.) határozat
polgármester-választás szavazólapja határozat
szavazólap polgármester (jóváhagyott)

A HVB 2024. május 14-i ülésén hozott 32/2024. (V.14.) határozat
egyéni képviselő-választás szavazólapja határozat
szavazólap egyéni képviselő (jóváhagyott)

A HVB 2024. május 14-i ülésén hozott 33/2024. (V.14.) határozat
roma nemzetiségi képviselő-választás szavazólapja határozat
roma nemzetiségi képviselő szavazólap képviselő (jóváhagyott) 

 

Az adott cikk linkje: https://www.tarkozseg.hu/?p=3950

A HVB 2024. május 6-i ülésén hozott határozatok

A HVB 2024. május 6-i ülésén hozott 22/2024. (V.6.) határozat
Antal Bálint, független egyéni listás képviselőjelölt

A HVB 2024. május 6-i ülésén hozott 23/2024. (V.6.) határozat
Ladóczki Ujházi Beáta, független egyéni listás képviselőjelölt

A HVB 2024. május 6-i ülésén hozott 24/2024. (V.6.) határozat
Sándor István, független egyéni listás képviselőjelölt

A HVB 2024. május 6-i ülésén hozott 25/2024. (V.6.) határozat
Sőregi Brigitta, Roma Polgárjogi Mozgalom B-A-Z megyei szervezete,
roma települési nemzetiségi képviselőjelölt

A HVB 2024. május 6-i ülésén hozott 26/2024. (V.6.) határozat
Csemer Szabolcs, Roma Polgárjogi Mozgalom B-A-Z megyei szervezete,
roma települési nemzetiségi képviselőjelölt

A HVB 2024. május 6-i ülésén hozott 27/2024. (V.6.) határozat
Rácz Attila, Roma Polgárjogi Mozgalom B-A-Z megyei szervezete,
roma települési nemzetiségi képviselőjelölt

A HVB 2024. május 6-i ülésén hozott 28/2024. (V.6.) határozat
Tar településen a polgármester választás szavazólapján szereplő jelöltek sorrendjének kisorsolása

A HVB 2024. május 6-i ülésén hozott 29/2024. (V.6.) határozat
Tar településen a egyéni listás képviselő választás szavazólapján szereplő jelöltek sorrendjének kisorsolása

A HVB 2024. május 6-i ülésén hozott 30/2024. (V.6.) határozat
Tar településen a roma nemzetiségi önkormányzati  választás szavazólapján szereplő jelöltek sorrendjének kisorsolása

 

Az adott cikk linkje: https://www.tarkozseg.hu/?p=3937

Eboltás

Az adott cikk linkje: https://www.tarkozseg.hu/?p=3934

Megszakítás