Katonai toborzási tájékoztatók

Toborzással kapcsolatos letölthető tájékoztatók:

Katonai Pálya népszerűsítés Szolnoktól

Tájékoztató Önkéntes Katonai Szolgálatra jelentkezésről

Önkéntes Területvédelmi Tartalékos szolgálat tájékoztató 2023.

Szerződéses szolgálatforma tájékoztató 2023.

 

 

Az adott cikk linkje: https://www.tarkozseg.hu/?p=3655

GONDOSÓRA 65 éven felüli állampolgároknak

Magyarország Kormánya elkötelezett abban, hogy a családokat megerősítse azzal is, hogy az otthonukban elő idős hozzátartozóik biztonságérzetét növelje. A magyar családokban az idős emberek lehetőség szerint saját otthonukban szeretnének élni, ehhez pedig olyan segítségre van szükségük, amely biztonságérzetüket növeli, közösségi kötödéseiket erősíti. Ezért indítottuk el 2022-ben a Gondosóra programot, amely a digitális idősgondozás mérföldköve.

 
Bár hasonló rászorultsági, vagy üzleti alapú jelzőeszköz létezik már, de egyetlen európai országban sincs a Gondosórához hasonló, alanyi jogon járó, minden 65 éven felüli állampolgárt megillető, ingyenes jelzőeszköz, amelyhez az országban mindenhonnan elérhető diszpécserszolgálat tartozik.

 

Magyarországon a következő négy évben épül ki a 65 éven felüli állampolgároknak alanyi jogon járó program, amelyben a csuklóra rögzíthető, vagy nyakba akasztható Gondosórához 0-24 órában elérhető diszpécserszolgálat tartozik. Ezzel a lehetőséggel csaknem 1,5 millió idős honfitársunk életébe hozunk biztonságot. Jelenleg már csaknem 30 ezer 65 éven felüli magyar állampolgár használja szerte az országban a Gondosórát!

 

A tavaly sikeresen regisztráltaknak februárban elkezdődik a jelzőeszközök házhozszállitása.

 

Mindazok, akik most igényelnek új eszközt a www.gondosora.hu oldalon, ök néhány hónapon belül megkaphatják Gondosórájukat.

A programól további tájékoztató, valamint információ a www.gondosora.hu oldalon, vagy a 06 1 445-0080 telefonszámon érhető el.

Az adott cikk linkje: https://www.tarkozseg.hu/?p=3652

Tájékoztató családi fogyasztói közösségekre vonatkozó kedvezmények érvényesítéséhez szükséges hatósági bizonyítvány kiadásához

Általános tájékoztató

Az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet (továbbiakban: OTÉK) 1. számú melléklet 95. pontja értelmében:

Önálló rendeltetési egység: meghatározott rendeltetés céljára önmagában alkalmas helyiség vagy helyiségcsoport, amelynek a szabadból vagy az épületen belüli közös közlekedőből nyíló önálló bejárata van.

Az OTÉK 105. §   (1) bekezdés szerinti lakás rendeltetési egység:

olyan huzamos tartózkodás céljára szolgáló önálló rendeltetési egység, melynek lakóhelyiségeit (lakószoba, étkező stb.), főzőhelyiségeit (konyha, főzőfülke), egészségügyi helyiségeit (fürdőszoba, mosdó, zuhanyozó, WC), közlekedő helyiségeit (előszoba, előtér, belépő, szélfogó, közlekedő, folyosó) és tároló helyiségeit (kamra, gardrób, lomkamra, háztartási helyiség stb.) úgy kell kialakítani, hogy azok együttesen tegyék lehetővé  

 1. a) a pihenést (az alvást) és az otthoni tevékenységek folytatását,
 2. b) a főzést, mosogatást és az étkezést,
 3. c) a tisztálkodást, a mosást, az illemhely-használatot,
 4. d) az életvitelhez szükséges anyagok és tárgyak tárolását tervezési program szerint (pl. élelmiszer-tárolás, hűtőszekrény elhelyezési lehetősége, mosás céljára szolgáló berendezés, ruhanemű, lakáskarbantartás eszközeinek, egyéb szerszámoknak és sporteszközöknek az elhelyezése).

A 345/2022. (IX. 9.) Korm. rendelet rendelkezései értelmében:

A R. 7/A. § (6) bek. alapján „a lakossági fogyasztó nyújtja be a hatósági bizonyítványt az egyetemes szolgáltató részére.

A bizonyítvány kiállítására az ügyfél nyilatkozata alapján kerül sor.

Ha az egyetemes szolgáltató azt észleli, hogy az ingatlan lakás rendeltetési egységeinek száma nem egyezik meg a hatósági bizonyítványban foglaltakkal, ezt hatósági ellenőrzés lefolytatása érdekében az eljáró hatóság felé jelzi.

Ha a fentiek alapján indult eljárás azzal az eredménnyel zárul, hogy a felhasználó jogosulatlanul vette igénybe a kedvezményes többletmennyiséget a bejelentett és a tényleges lakás rendeltetési egységek különbözete vonatkozásában, úgy a jogosulatlanul igénybe vett kedvezménnyel elszámolt földgáz mennyiséget a versenypiaci költségeket tükröző ár másfélszeresének megfelelő egységáron kell a felhasználóval elszámolni.

Ügyfelek adatainak felvétele az Európai Parlament és Tanács a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályos kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) szóló 2016/679. sz. rendeletben (GDPR) továbbá az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben foglaltakra figyelemmel történt.

A hatósági bizonyítvány iránti kérelem benyújtható:

 • Szurdokpüspöki Közös Önkormányzati Hivatal Tari Kirendeltség (3070 Tar, Szondy György út 92)
 • Az elektronikus ügyintézés az alábbi címen lehetséges: Hivatali kapu neve: Szurdokpüspöki Közös Önkormányzati Hivatal, Hivatalai kapu rövid neve: PMHSZP; KRID azonosítója: 109178990

 

Hatósági bizonyítvány kiadása iránti kérelem nyomtatvány letöltése, Microsoft Word formátumban

Hatósági bizonyítvány kiadása iránti kérelem nyomtatvány letöltése, Adobe PDF formátumban

Az adott cikk linkje: https://www.tarkozseg.hu/?p=3595

Szüreti felvonulás 2022.

Az adott cikk linkje: https://www.tarkozseg.hu/?p=3588

Falunapi programok 2022.

Az adott cikk linkje: https://www.tarkozseg.hu/?p=3585

Filmvetítés Taron

Az adott cikk linkje: https://www.tarkozseg.hu/?p=3582

Iskolakezdési és óvodakezdési támogatás tájékoztató

Az adott cikk linkje: https://www.tarkozseg.hu/?p=3539

I. FOKOZATÚ VÍZKORLÁTOZÁS A HASZNOSI ELLÁTÁSI KÖRZET ÉRINTETT TELEPÜLÉSEIN

Tisztelt Felhasználók!

Az extrém csapadékhiányra, illetve a hőség miatt várható jelentős fogyasztásnövekedésre tekintettel, az ÉRV. Északmagyarországi Regionális Vízművek Zrt. a település egyeztetett, hatályos vízkorlátozási tervében foglaltak alapján, hivatkozással a vonatkozó jogszabályi előírásra is, kérte egyes települések önkormányzatait, hogy az ivóvízfogyasztási korlátozó intézkedések I. fokozatának bevezetéséről gondoskodjanak annak érdekében, hogy az ivóvízellátás továbbra is folyamatosan biztosított legyen.

Az érintett települések:

Pásztó, Pásztó-Mátrakeresztes, Pásztó-Hasznos, Tar, Jobbágyi, Szurdokpüspöki, Kisbágyon, Ecseg, Csécse, Kozárd, Buják, Bér, Cserhátszentiván, Bokor, Kutasó, Alsótold, Felsőtold, Garáb, Szirák, Egyházasdengeleg, Erdőkürt, Erdőtarcsa, Héhalom, Kálló, Mátraszőlős, Palotás, Szarvasgede

Felhívjuk a Tisztelt Felhasználók figyelmét, hogy I. korlátozási fokozatban

 • Tilos a kertek, parkok tömlős és árasztásos locsolása, a gépkocsik tömlős mosása.
 • Tilos a házi medencék, gyűjtő tartályok ivóvízzel történő töltése.
 • Az üzemi fogyasztók (évi 10 000 m3-nél nagyobb vízmennyiséget felhasználók) – a ki-emelt intézmények kivételével – napi ivóvíz-vételezésüket 10 %-kal kötelesek csökkenteni.
 • Az üzemi fogyasztó kategóriába nem tartozó közületek, és intézmények – a kiemelt intézményeket kivéve – fogyasztása az előző év tárgyhavi fogyasztást nem haladhatja meg.
 • Közutak locsolása, mosása tilos.

Kérjük, hogy a korlátozási előírásokban foglaltak mellett az egyéb tevékenységek körében is körültekintően, takarékosan gazdálkodjanak az ivóvízzel, hogy az ellátás biztonsága minél tovább fenntartható legyen.

Természetesen Társaságunk is igyekszik mindent megtenni az ellátásbiztonság fenntartása érdekében, kiemelt figyelmet fordítva az esetleges hálózati meghibásodások javításának gyorsaságára, illetve szükség szerint az ivóvízellátás alternatív módontörténő biztosítására.

Együttműködésüket ezúton is köszönjük!

Tisztelettel: ÉRV. Zrt.

Az adott cikk linkje: https://www.tarkozseg.hu/?p=3523

KÍMÉLJÜK KÖZÖSEN VÍZBÁZISAINKAT! Az ÉRV. Zrt. tájékoztató levele a tudatos vízfelhasználásról

TISZTELT FELHASZNÁLÓK!

Az ellátásbiztonság fenntartása érdekében lehetőség szerint kerüljék el az egyidejű, nagy mennyiségű vízvételezést, mint az öntözés és a medencetöltés.

A kánikulai időszakban tapasztalható növekvő ivóvízfelhasználásnak kis része a közvetlen lakossági ivóvízcélú felhasználás, a közműves ivóvíz döntő hányadának felhasználása háztartási és öntözési célú.

Locsolás céljából lehetőség szerint gyűjtött esővizet használjanak, és ahőségriasztás időtartama alatt lehetőség szerint szüneteltessék a locsolást, gépjárműmosást, házi úszómedence-töltést a közműves ivóvízellátó rendszerből, és javasolt az érintett időszakban a kommunális ivóvízrendszerre kapcsolt automata locsolóberendezések leállítása is.

Együttműködésüket valamennyi Felhasználó ellátásbiztonsága érdekében ezúton is köszönjük!

Társaságunk a vízbázisok kímélete érdekében általános figyelemfelhívó tájékoztatást is közzétett honlapján.

https://www.ervzrt.hu/lakossagi-tajekoztatok/egy-csepp-figyelem-mert-minden-csepp-szamit/

TISZTELETTEL: ÉRV. ZRT.

Az adott cikk linkje: https://www.tarkozseg.hu/?p=3520

Pásztói hulladékudvarra történő lakossági beszállítás

Értesítjük a Tisztelt Lakosságot!

Egy hosszú folyamat lezárása kapcsán sikerült elérni, hogy 2022. március 1. követően a tari lakcímmel rendelkező ingatlantulajdonosok is igénybe tudják venni a  VGÜ Nonprofit Kft. által üzemeltetett Pásztói Hulladékudvar szolgáltatásait.

Köszönjük a lakosság türelmét!!!

A hulladékudvar adatai:

A volt állatvásártér területén (a volt Palóc csárda mellet) (Tar HRSZ  018/2.)

Nyitva tartás:

Hétfő zárva
Kedd zárva
Szerda 07.00 – 13.00
Csütörtök zárva
Péntek 07.00 – 13.00
Szombat páratlan héten 07.00 – 12.00
Vasárnap zárva

 

Hulladékudvarok üzemeltetése és a hulladék átadásának rendje

A lakossági hulladékudvarok működésének célja a háztartásokban keletkező nem veszélyes és
veszélyes hulladékok elkülönített gyűjtésének biztosítására.

A Hulladékudvarokba a közszolgáltatási területen ingatlannal rendelkező természetes személy
ingatlanhasználók szállíthatják be hulladékaikat térítésmentesen az alábbiak szerint:
• veszélyesnek nem minősülő hulladékot évente 1000 kg mennyiségig;
• veszélyes hulladékból évente 100 kg-ot (ide tartoznak a veszélyes anyagokat tartalmazó,
kiselejtezett elektromos és elektronikus berendezések is);
• zöld hulladékot 1000 kg évente (vágott fű, lomb, nyesedék, stb.);
• valamint a termékként tovább nem használható, személyautó gumiabroncsból évente 8 dbot.

A beszállítások rendje:
• személyi igazolvány és a lakcímet igazoló hatósági igazolvány bemutatásával, a
magánszemély igazolja, hogy a közszolgáltatási területen lakik, illetve
• a 2012. évi CLXXXV. törvény 39. § (2) szerint igazolja, hogy a hulladékgazdálkodási
közszolgáltatási díjat a koordináló szerv részére megfizette (pl. befizetett csekk bemutatása).
• Társasházak, lakásszövetkezetek ingatlanhasználói a közszolgáltatási díj megfizetését az
aktuális közös költség megfizetésének igazolásával (amely történhet erről szóló készpénzátutalási megbízás, átutalást igazoló tranzakciós bizonylat, valamint ha ezek egyike sem áll
valamilyen okból rendelkezésre, a közös képviselő e minőségben, az Ön nevére szóló
igazolás kiállításával) történhet, természetesen lakcímkártya és személyi igazolvány
egyidejű bemutatásával.
A hulladékok hulladékudvarokba történő szállításáról, illetve az átadandó hulladéknak a kijelölt
gyűjtőedényben történő elhelyezéséről a hulladékbirtokos magánszemély a hulladékudvar
kezelőjének utasítása szerint saját maga köteles gondoskodni.
Amennyiben a beszállított hulladék nincs szétválogatva vagy a beszállító nem hajlandó
szétválogatni, úgy a hulladékok átvétele megtagadásra kerül

Az adott cikk linkje: https://www.tarkozseg.hu/?p=3450

Megszakítás