NHSZ tájékoztatása az elmaradt szelektívhulladék elszállításával kapcsolatosan

Értesítjük a Tisztelt lakosságot, hogy a 2024. április 4-én esedékes szelektívhulladék szállítás részleges elmaradásával kapcsolatosan az NHSZ Észak-KOM Kft. a következős tájékoztatást adta:

Az el nem szállított szelektív zsákokat 2024. április 9-én kedden kérik kihelyezni és el fogják szállítani.
Azon ingatlantulajdonosok, akik nem kaptak cserezsákot, az Önkormányzatnál kérhetnek (3073 TAR, Szondy György út 92.) hivatali időben.

Megértésüket köszönjük!

Az adott cikk linkje: https://www.tarkozseg.hu/?p=3876

KÖZLEMÉNY TAR TELEPÜLÉSEN A POLGÁRMESTERI, AZ EGYÉNI LISTÁS ÉS A NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATI JELÖLTEK ÁLLÍTÁSÁHOZ SZÜKSÉGES AJÁNLÁSOK SZÁMÁRÓL

TAR-KÖZLEMÉNY_Ajánlások száma (letöltés)

SZURDOKPÜSPÖKI-ALSÓTOLD-KOZÁRD-TAR KÖZSÉGEK
HELYI VÁLASZTÁSI IRODA VEZETŐJE

Iktatószám: SZP/40-11/2024.

KÖZLEMÉNY

TAR TELEPÜLÉSEN A POLGÁRMESTERI, AZ EGYÉNI LISTÁS ÉS A NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATI JELÖLTEK ÁLLÍTÁSÁHOZ SZÜKSÉGES AJÁNLÁSOK SZÁMÁRÓL

Az Európai Parlament tagjai, a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők közös eljárásban tartott 2024. évi általános választása során a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 307/E. §-a, továbbá a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény 9. § (1) és (3) bekezdései alapján az alábbi közleményt adom ki: 

A Nemzeti Választási Iroda által biztosított informatikai rendszerben rendelkezésre bocsátott adatok alapján TAR település választópolgárainak száma a központi névjegyzékben a szavazást megelőző 67. napon 1513 fő, így

  • a polgármesterjelölt állításához szükséges ajánlások száma: 46 darab,
  • az egyéni listás jelöltállításhoz, képviselőjelöltséghez szükséges ajánlások száma 16 darab. 

A Nemzeti Választási Bizottság 8/2024. számú határozatának 7. számú melléklete alapján TAR településen a ROMA nemzetiségi választópolgárok száma a választás kitűzésekor 116 fő, a szükséges ajánlások száma: 6 darab.

A közlemény TAR Község Önkormányzatának www.tarkozseg.hu honlapján, a Szurdokpüspöki Közös Önkormányzati Hivatal és Tari Kirendeltségének hirdetőtábláján kerül közzétételre.

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 307/G. § (1) bekezdése alapján az egyéni listás képviselőjelöltet és a polgármesterjelöltet legkésőbb 2024. május 6-án (hétfő) 16.00 óráig kell a Tari Helyi Választási Bizottsághoz (cím: 3073 Tar, Szondy György út 92.) bejelenteni.

A Ve. 307/E. § (1) bekezdése szerint az egyéni listás jelölt és a polgármesterjelölt állításához szükséges ajánlások számát a helyi választási iroda vezetője állapítja meg a szavazást megelőző 66. napon, azaz az Európai Parlament tagjainak, a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők közös eljárásban tartott 2024. évi általános választása eljárási határidőinek és határnapjainak megállapításáról szóló 5/2024. (III. 12.) IM rendelet (a továbbiakban: IM rendelet) 28. § (1) bekezdése szerint 2024. április 4-én.

A Ve. ugyanezen §-ának (2) bekezdése szerint a szükséges ajánlások számának megállapításakor a választópolgárok számát a központi névjegyzéknek a szavazást megelőző 67. napi – az IM rendelet 28. § (2) bekezdésének megfelelően a 2024. április 3-i – adatai alapján kell megállapítani.

A Ve. 307/E. § (3) bekezdés rendelkezése szerint a szükséges ajánlások számát egész számra felfelé kerekítve kell megállapítani.

A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény 9. § (1) bekezdése szerint egyéni listás, illetve egyéni választókerületi képviselőjelölt az, akit az adott választókerület választópolgárainak legalább 1%-a jelöltnek ajánlott. 

Ugyanezen törvény 9. § (3) bekezdés alapján polgármesterjelölt az, akit

  1. a) a 10 000 vagy annál kevesebb lakosú település választópolgárainak legalább 3%-a,
  2. b) a 10 000 lakost meghaladó, de 100 000 vagy annál kevesebb lakosú település esetén legalább 300 választópolgár,
  3. c) a 100 000-nél több lakosú település esetén legalább 500 választópolgár

jelöltnek ajánlott.

Az Európai Parlament tagjai, a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők közös eljárásban lebonyolított 2024. évi általános választásán a választási irodák hatáskörébe tartozó feladatok végrehajtásának részletes szabályairól, a választási eredmény országosan összesített adatai körének megállapításáról, a fővárosi és vármegyei kormányhivatal választásokkal összefüggő informatikai feladatai ellátásának részletes szabályairól, valamint a közös eljárásban használandó nyomtatványokról szóló 2/2024. (III. 11.) IM rendelet (továbbiakban: Rendelet) 7. § (2) bekezdés a) pontja szerint a HVI a polgármester-választás, a települési önkormányzati képviselő-választás és a települési nemzetiségi önkormányzati képviselő-választás tekintetében – a Ve.-ben foglalt feladatain túl – megállapítja és közzéteszia polgármesterjelölt, valamint az egyéni listás vagy egyéni választókerületi jelölt állításához szükséges ajánlások számát, közzéteszi a települési nemzetiségi önkormányzati jelöltek állításához szükséges ajánlások számát.

A Rendelet 3. § c) pontja szerint az informatikai rendszert kell használni a jelölt, illetve lista állításához szükséges ajánlások számának megállapításához.

A központi névjegyzéknek – a „Nemzeti Választási Rendszer” (NVR) informatikai alkalmazás útján közzétett – adatai szerint, Tar település választópolgárainak száma 2024. április 3.  napján 1513 volt, melynek 1 %-a felfelé kerekítve 16, míg 3 %-a felfelé kerekítve 46.

A Ve. 307/G. § (1) bekezdése alapján az egyéni listás jelöltet és polgármesterjelöltet legkésőbb a szavazást megelőző 34. napon – azaz 2024. május 6-án (hétfő) 16.00 óráig – kell bejelenteni, amelyet a helyi választási bizottság vesz nyilvántartásba.

Jelen közleményt a hivatkozott jogszabályhelyekre figyelemmel adtam ki, nyilvánosságra hozataláról a közlemény kiadásának napján – a Szurdokpüspöki Közös Önkormányzati Hivatal   és Tari Kirendeltségének hirdetőtábláján történő kifüggesztés és a www.tarkozseg.hu internetes oldalon történő megjelenés útján – gondoskodtam.

Szurdokpüspöki, 2024. április 04.

 

                                                           Szurdokpüspöki-Alsótold- Kozárd-Tar Községek 

                                                                          Helyi Választási Iroda Vezetője

 

3064 Szurdokpüspöki, Béke utca 3. Tel.: +36 32 473 570, E-mail: szphivtal@gmail.com
3073 Tar, Szondy György út 92. Tel.: +36 32 470 777, E-mail: titkarsag@tarkozseg.hu
3069 Alsótold, Szabadság út 6. Tel.: +36 32 418 475, E-mail: alsotold@invitel.hu
3053 Kozárd, Fő út 12. Tel.: +36 32 418 475, E-mail: alsotold@invitel.hu

Az adott cikk linkje: https://www.tarkozseg.hu/?p=3872

Elindítottuk a Munipolis szolgáltatást

Kedves Lakosok!
Elindítottuk a Munipolis szolgáltatást, amely lehetővé teszi számunkra, hogy modern és hatékony módon kommunikáljunk Önnel. Azok a polgárok, akik regisztrálnak a Munipolisra, SMS-ben, e-mailben vagy az alkalmazásba küldött üzeneteken keresztül fontos információkat kapnak tőlünk arról, hogy mi történik az önkormányzatban.

https://tar.munipolis.hu/regisztracio

Mit eredményez a regisztráció?

Vészhelyzeti riasztások – áramkimaradások, közelgő viharok, forgalomlezárások stb.

Hírek az önkormányzattól egyenesen az Ön telefonjára  
Meghívók sport- és kulturális eseményekre
Részvétel online felmérésekben, közvéleménykutatásokban

Mobilalkalmazás számos hasznos funkcióval

A regisztráció ingyenes. A regisztrációs folyamat során beállíthatja, hogy milyen információk érdeklik (pl. kultúra, sport, egészségügy). Javasoljuk, hogy adja meg telefonszámát és utcáját, hogy váratlan események (pl. csőtörés, heves esőzés stb.) esetén gyorsan értesíteni tudjuk Önt.  Az Ön adatait a GDPR – Általános Adatvédelmi Rendeletnek megfelelően biztonságban tartjuk.

AZ INFORMÁCIÓKRA FELIRATKOZHAT: https://tar.munipolis.hu/regisztracio
Személyesen is regisztrálhat a Hivatalban. Szívesen segítünk Önnek.

 

Az adott cikk linkje: https://www.tarkozseg.hu/?p=3843

Tanácsok a lakosság számára a hideg káros hatásainak mérséklésére

Az adott cikk linkje: https://www.tarkozseg.hu/?p=3770

Orvosi ügyeleti alapellátással kapcsolatos tájékoztatás

Az ügyeleti alapellátást 2023.12.01.-től Nógrád vármegyében is az Országos Mentőszolgálat látja el. Ezen rendszer bevezetésével kapcsolatban szeretnénk tájékoztatni Önöket.

 

Az adott cikk linkje: https://www.tarkozseg.hu/?p=3765

MEGHÍVÓ KÖZMEGHALLGATÁSRA

Az adott cikk linkje: https://www.tarkozseg.hu/?p=3761

November 1-jei hulladékszállítás tájékoztatás

Tisztelt Ügyfeleink!

 

Szeretnénk tájékoztatni Önöket, hogy 2023.11.01.-én esedékes hulladékgyűjtés a megszokott menetrend szerint történik, szállítási napokon reggel 6 óráig helyezzék ki az edények és legyenek nyitva a hulladéktárolók!

Lakossági hulladékudvarunk és ügyfélszolgálati irodánk 2023.11.01.-én ZÁRVA lesz!

A hulladékszállítással kapcsolatosan további tájékoztatást és információt kaphat a www.nhszmatra.hu és www.nhszeszakkom.hu  honlapon, az info.matra@nhsz.hu  e-mail címen vagy a 37/311-894 telefonszámon.

 

NHSZ Észak-Kom Nonprofit Kft.

NHSZ Mátra Hulladékkezelő Nonprofit Kft.

Az adott cikk linkje: https://www.tarkozseg.hu/?p=3751

Helyi Választási Iroda Vezetőjének 4/2023.(X.30.) határozata Tar településen megválasztható önkormányzati képviselők számának megállapításáról

Helyi Választási Iroda Vezetőjének 4/2023.(X.30.) határozata Tar településen megválasztható önkormányzati képviselők számának megállapításáról

Az adott cikk linkje: https://www.tarkozseg.hu/?p=3745

LOMTALANÍTÁS értesítés

A NHSZ Mátra Hulladékkezelő Nonprofit Kft. tájékoztatása alapján értesítjük a lakosságot, hogy a október 25–26-ra meghirdetett lomtalanítást nem tudták befejezni. A mai napon 2023. október 27-én az időjárás miatt nem tudták folytatni.

A kinn maradt lomok elszállítását, azokban az utcákban, ahol eddig nem történ szállítás (Petőfi, Kossuth felső része, József Attila, Rákóczi, Sport, Zrínyi, Jókai, Akácfa utak) a következő héten viszik el, amint tudnak ide küldeni járművet.

Megérésüket köszönjük!

Az adott cikk linkje: https://www.tarkozseg.hu/?p=3732

HIRDETMÉNY

Az adott cikk linkje: https://www.tarkozseg.hu/?p=3719

Megszakítás